สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 40 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 40

สังคม
12 มิ.ย. 62
07:20
24,499
Logo Thai PBS
สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 40
สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 2 ทางเลือก เพื่อให้แรงงานอิสระมีเงินออมมากขึ้นเมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุว่า ได้ออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับแรงงานภาคอิสระให้สามารถออมเงินเพื่อให้ได้รับเงินกรณีชราภาพ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกความคุ้มครอง แบบจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน มีเงินออม 50 บาทต่อเดือน หรือเลือกความคุ้มครองแบบจ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน มีเงินออม 150 บาทต่อเดือน ทั้ง 2 ทางเลือกผู้ประกันตนสามารถออมเงินเพิ่มได้อีกไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้มีเงินชราภาพมากขึ้นและเพียงพอเมื่อเข้าสู่วัยชรา

สำหรับการรับเงินกรณีชราภาพคืนสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายคืนเป็นเงินก้อนพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนจะต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และลาออกหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จึงจะสามารถรับเงินกรณีชราภาพคืนได้ นอกจากนี้ผู้ประกันตนที่เลือกความคุ้มครองแบบจ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน หากจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่มกรณีชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาท อีกด้วย

ทั้งนี้หากผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง แล้วขอรับสิทธิกรณีชราภาพ หากเพิ่มระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพ ก็จะยิ่งทำให้เงินออมที่สะสมในวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมงได้ทุกวัน หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทาง www.sso.go.th