เร่งบินทำฝนหลวง เติมน้ำ 8 เขื่อนใหญ่อีสาน บรรเทาภัยแล้ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เร่งบินทำฝนหลวง เติมน้ำ 8 เขื่อนใหญ่อีสาน บรรเทาภัยแล้ง

ภัยพิบัติ
31 ก.ค. 62
15:09
1,097
Logo Thai PBS
เร่งบินทำฝนหลวง เติมน้ำ 8 เขื่อนใหญ่อีสาน บรรเทาภัยแล้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินหน้าปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเร่งเติมน้ำ 8 เขื่อนใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเติมน้ำเขื่อนขนาดกลางอีก 11 เขื่อน

วันนี้ (31 ก.ค.2562) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในขณะนี้ที่ประเทศไทยในหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งและพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งใน จ.ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี และนครราชสีมา ขึ้นบินปฏิบัติการทำให้มีปริมาณฝนตกหลายพื้นที่ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและลดปัญหาฝนทิ้งช่วงได้ ทำให้พื้นที่การเกษตร ทั้งนาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และพืชผลผลิตอื่นๆ ฟื้นตัวกลับมาได้เป็นจำนวนมาก

สำหรับปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังเดินหน้าเติมน้ำใน 8 เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนลำนางรอง เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำปลายมาศ เขื่อลำแซะ เขื่อนลำปาว และเขื่อนลำพระเพลิง และเติมน้ำเขื่อนขนาดกลางอีก 11 เขื่อน โดยได้ดำเนินการทำฝนหลวงเติมน้ำไปบาวส่วนแล้ว

ทั้งนี้ ปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรให้น้อยที่สุด หลังพื้นที่อีสานตอนบน ที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ในทุ่งกุลาร้องไห้ ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมาก 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง