"ประวิตร" เปิดงานความปลอดภัยทางถนน กำชับหน่วยงานหาทางลดอุบัติเหตุ

สังคม
7 ส.ค. 62
15:12
351
Logo Thai PBS
"ประวิตร" เปิดงานความปลอดภัยทางถนน กำชับหน่วยงานหาทางลดอุบัติเหตุ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ชี้ ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 21,000 คนต่อปี ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกำหนดเป็นเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน ด้าน สภาเด็กฯ ขอให้บรรจุเรื่องความปลอดภัยใน ศธ.


วันนี้ (7 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา ภายใต้หัวข้อ “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ ศวปถ., มูลนิธินโยบายกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

 

 

 

พล.อ.ประวิตร ระบุว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 21,000 ต่อปี และมีคนพิการรายใหม่กว่า 6,000 คน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมกว่า 500 ล้านบาทต่อปี พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง 5 เสาหลักที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งยังนำเรื่องความปลอดภัยทางถนนกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางหรือมาตรการในการลดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง

ภายในงาน ยังมีการตั้งข้อสังเกตจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ว่ามีเด็กและเยาวชน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จึงจัดทำข้อเสนอถึงรัฐบาลให้บรรจุวาระเรื่องความปลอดภัยไว้ในแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 3 ประเด็นหลัก คือ จัดให้มีทางเลือกทางเดินเท้า, ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงทางถนนในเด็กปฐมวัย และจัดตั้งอนุกรรมการด้านความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ในทุกจังหวัด

ขณะที่คนพิการยังคงเรียกร้องให้มีการออกแบบพื้นที่ให้เอื้อต่อการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และผู้ที่มีข้อจำกัดทุกรูปแบบ เช่น ทางเท้าสำหรับวีลแชร์ เบลล์บล็อกของคนตาบอด และระบบรองรับต่างๆ ที่ช่วยให้คนพิการเดินทางได้อย่างปลอดภัย เพราะที่ผ่านมา พบอุปสรรคในการเดินทาง เช่น ทางเท้าที่มีสิ่งกีดขวาง ทำให้วีลแชร์ต้องเข็นบนถนนใหญ่และทำให้เกิดอันตราย

ด้าน กระทรวงคมนาคม มีแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ให้เป็น Green and Safe Transport โดยเน้นให้ผู้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ของตัวเอง โดยเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ ซึ่งจะวางแผนให้เมืองเอื้อต่อการเดินทางของคนมากขึ้น ลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนตัว

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมี โครงการ Sure Driving Smart Driver ตรวจสอบมาตรฐานการสอนในโรงเรียนสอนขับรถ และกำลังอยู่ระหว่างการยกร่างกฎกระทรวงฯ ข้อกำหนดของผู้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือ Bigbike

ขณะที่ สสส. เสนอให้แต่ละจังหวัด ลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนได้อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน โดยมีมาตรการจำกัดความเร็วในชุมชน ระวังอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชง กม.ตั้งตำแหน่ง ผจก.ความปลอดภัยทางถนน หวังลดอุบัติเหตุ