เด็กไทย คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก

สังคม
12 ส.ค. 62
12:16
1,272
Logo Thai PBS
เด็กไทย คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เด็กไทย คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ที่ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

ศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4-11 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

  • นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เหรียญเงิน
  • นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทองแดง
  • นายพงศพล พงศาวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง
  • นายธนภูมิ เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 87 ประเทศ นักเรียนรวม 327 คน สำหรับคณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ผศ.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองหัวหน้าทีม ผศ.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนางสาวอรทัย เรืองสมบัติ สสวท. ผู้จัดการทีม ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงไทยวันนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ