6 ธ.ค.นี้ จับตา "ส.ป.ก." ใช้ยาแรง ม.44 ยึดที่ดินฟาร์มไก่ "ปารีณา"

สิ่งแวดล้อม
5 ธ.ค. 62
15:28
5,778
Logo Thai PBS
6 ธ.ค.นี้ จับตา "ส.ป.ก." ใช้ยาแรง ม.44 ยึดที่ดินฟาร์มไก่ "ปารีณา"
รู้ผลพรุ่งนี้ (6 ธ.ค.) จับตาส.ป.ก.จะหยิบยาแรงมาตรา 44 คำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ยึดคืนที่ดินเกิน 500 ไร่ของ "ปารีณา" ในพื้นที่ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หรือไม่ ชี้เหตุผลต้องการให้ยึดทรัพย์เบ็ดเสร็จกรณีผู้ครอบครองที่ดินที่ยังไม่เข้ากระบวนการปฎิรูป

วันนี้ (5 ธ.ค.2562) ความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบคดีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์ม ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบที่ดินในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ธ.ค.นี้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. จะเป็นผู้แถลงข่าวประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกรณีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มของ น.ส.ปารีณา จำนวน 640 ไร่ ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ แหล่งข่าวจากส.ป.ก.กล่าวว่า การแถลงข่าวครั้งนี้มีการเสนอจากในพื้นที่ ให้นายวิณะโรจน์ พิจารณาใช้มาตรา 44 คำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 มาบังคับใช้ยึดที่ดินที่ยังไม่ถูกรังวัดคืนกว่า 500 ไร่ของพื้นที่เขาสนฟาร์ม เพราะถือว่าครอบครองผิดกฎหมาย ซึ่งขอให้ฟังรายละเอียดจากเลขาธิการ ส.ป.ก.ว่าจะพิจารณาใช้หรือไม่ใช้มาตรา 44 

เหตุผลในการจะเสนอใช้มาตรา 44 กับแปลงที่ดินของน.ส.ปารีณา เนื่องจากมาตรา 44 ของคสช.อำนาจในการยึดทรัพย์เบ็ดเสร็จ มีความเข้มแข็งกว่า หากดำเนินการกฎหมาย ส.ป.ก.อาจจะไม่เด็ดขาดพอ

แหล่งข่าวระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ ในช่วงปี 2559-60 ส.ป.ก.เคยใช้คำสั่งมาตรา 44 ในการยึดคืนที่ดินส.ป.ก.มาแล้วทั่วประเทศ มากกว่า 100 แปลง รวมพื้นที่กว่า 400,000 ไร่ ส่วนใน จ.ราชบุรี มีประ มาณ 9 แปลง ดังนั้นที่ดินของน.ส.ปารีณา จึงไม่ใช่แปลงแรกที่จะใช้คำสั่งมาตรา 44

หากมีการตัดสินใจใช้มาตรา 44 จะต้องมีขั้นตอนต่างๆที่ตามมา และกระบวนการออกคำสั่ง ถ้ามีวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาในการยึดคืนที่ดิน   

เปิดคำสั่ง ม.44 คสช.ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.500 ไร่ 

สำหรับมาตรา 44 คำสั่งคสช. 36/2559 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

คำสั่งดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ยึดที่ดิน ส.ป.ก.ที่ครอบครองโดยมิชอบคืนมาจัดสรรให้กับเกษตรกร โดยสาระสำคัญ คือ

  • พื้นที่ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป มี 25 จังหวัด จำนวน 422 แปลง เนื้อที่ประมาณ 426,300 ไร่
  • พื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรแล้ว แต่ขายให้กับบุคคลอื่น เนื้อที่ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป มี 2 จังหวัด 2 แปลง เนื้อที่รวม 488 ไร่ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา
  • พื้นที่ที่มีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่ เนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ใน 3 จังหวัด คือ จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 5,906 ไร่ ซึ่งทั้ง 3 กรณีดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ 25 จังหวัด 429 แปลง เนื้อที่รวม 432,765ไร่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก.เตรียมใช้ ม.44 ยึดคืนที่ดินฟาร์มไก่ "ปารีณา"

คสช.ใช้ม.44 จัดการครอบครองที่ดินสปก.เกิน 500 ไร่

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง: