ชมรมพัฒนาธุรกิจ ตั้งทีมส่องข่าวลวงในโลกดิจิทัล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชมรมพัฒนาธุรกิจ ตั้งทีมส่องข่าวลวงในโลกดิจิทัล

การเมือง
27 ม.ค. 63
13:27
328
Logo Thai PBS
ชมรมพัฒนาธุรกิจ ตั้งทีมส่องข่าวลวงในโลกดิจิทัล
ชมรมพัฒนาธุรกิจ และทรัพยากรมนุษย์ มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ประจำปี 2563 สาขาต่าง ๆ อาทิ การเมือง สังคม ภาคธุรกิจ และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบุคคลที่เป็นสตาร์ทอัพด้านธุรกิจจากแถลงอาเซียนด้วย

วันนี้ (27 ม.ค.2563) ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ จัดเสวนา “เยาวชนสร้างชาติสู่นักธุรกิจพันล้านในยุคดิจิทัล” พร้อมมอบรางวัล “Thailand Kids Awards 2020 and Thailand Digital Awards 2020” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและภาคประชาชนสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่

โดยเฉพาะผู้ที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพ และกิจการต่าง ๆ ของคนไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งในเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งรูปแบบการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติปี 2561-2580

โดยงานรับรางวัล “Thailand Digital Awards 2020” จากชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ได้คัดเลือกผู้สร้างคุณประโยชน์สาขาต่าง ๆ ทั้งการเมือง สังคม ภาคธุรกิจ และ วงการบันเทิง ซึ่งไม่เฉพาะบุคคลซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีบุคคลที่เป็นสตาร์ทอัพด้านธุรกิจจากประเทศในแถบอาเซียนเข้ารับรางวัลด้วย เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีบุคคลเข้ารับรางวัลด้วย เช่น น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรและอดีตนางสาวไทย จากองค์กรทำดี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ จากภาคการเมืองและประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ รวมถึง นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน และประธานชมรมนักรบไซเบอร์ หรือ Fight Bad Web ได้เข้ารับรางวัล “Thailand Digital Awards 2020” ด้วย

สำหรับ "ชมรม Fight Bad Web" รวมตัวกันขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ในยุคที่โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ กำลังถูกใช้สื่อสารอย่างกว้างขวาง และปัจจุบันในยุคดิจิตอลนี้ ข้อมูลที่ออนไลน์เต็มไปด้วยข้อมูลที่ทั้งเป็นความรู้มีประโยชน์ และข้อมูลที่เป็น Fake News หรือข้อมูลที่บิดเบือนใส่ร้าย

โดยเฉพาะกับสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งทำให้เกิดการบั่นทอนความมั่นคง และเสถียรภาพของสังคมไทย ชมรมนักรบไซเบอร์ทำหน้าที่พลเมืองไซเบอร์รวบรวมลิงค์ที่ผิดกฎหมายส่งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งตำรวจที่เกี่ยวกับด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง