"กยศ." ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่ "น.ร. - น.ศ." ที่ขาดแคลน

สังคม
3 ก.พ. 63
16:55
4,717
Logo Thai PBS
"กยศ." ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่ "น.ร. - น.ศ." ที่ขาดแคลน
กยศ.ชื่นชมนายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง ที่สอบติดคณะแพทย์ มอ.ระบุไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายในการศึกษา ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุกคน

วันนี้ ( 3 ก.พ.2563) จากกรณีที่มีข่าวนายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง (น้องทิม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา จ.ตรัง ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งนายดวงเกียรติเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อนั้น

กองทุนต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่นายดวงเกียรติที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนจนสามารถสอบติดในคณะแพทยศาสตร์ได้ตามความฝัน และขอเรียนว่าความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคในการศึกษาต่อ กองทุนยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 กองทุนมีงบประมาณเพียงพอให้ผู้กู้ยืมทุกคนอย่างแน่นอน และหากนายดวงเกียรติมีความประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

ทั้งนี้ ขอบเขตการกู้ยืมค่าเล่าเรียนของคณะแพทยศาสตร์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อปีการศึกษา อีกทั้ง ยังสามารถขอกู้ยืมค่าครองชีพได้อีก 36,000 บาทต่อปี หรือ 3,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยผู้กู้ยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท ส่วนระดับ ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท ซึ่งเงินที่ใช้ในการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง