ข้อจำกัดแหล่งเงินเยียวยาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ
6 เม.ย. 63
19:48
344
Logo Thai PBS
ข้อจำกัดแหล่งเงินเยียวยาเศรษฐกิจ
สำหรับการหาแหล่งเงินมาเยียวยาเศรษฐกิจที่รัฐบาลระบุไว้ว่าจะใส่เงินในระบบร้อยละ 10 ของ GDP ในมุมมองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ประเมินว่าไม่ถึงระดับนั้นเพราะยังมีข้อจำกัดตามระเบียบ ขณะที่อดีต รมช.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้รัฐบาลเร่งกระบวนการงบประมาณ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้รัฐบาลเร่งกระบวนการงบประมาณ ปี 2564 โดยเร่งนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเข้าสู่การพิจารณาให้เร็วขึ้นในเดือน มิ.ย. เพื่อให้งบประมาณคลอดทันเดือ ก.ย. และเริ่มใช้ได้ เดือน ต.ค.ทันที

ขณะที่แหล่งงบประมาณ ที่ใช้ได้เลยมี 3 ส่วน ส่วนแรก คือทุนสำรองจ่ายตามกฏหมายงบประมาณรายจ่าย 2563 จำนวน 50,000 ล้านบาท ที่ควรจัดสรรให้สถานพยาบาลก่อน และส่วนที่เหลือสมทบกับการชดเชยคนว่างจากงานขาดจากรายได้

ส่วนที่ 2 คืองบประมาณส่วนที่ไม่ได้ใช้ในปี 2563 ยกเว้นกระทรวงการต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 20 ควรรวมไว้ในงบกลาง สำหรับแก้ปัญหาฉุกเฉินจาก COVID-19 แต่ละกลุ่มคน พร้อมกับมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานการปฏิรูปประเทศ ส่วนที่ 3 คือการออกกฎหมายกู้เงินในประเทศ จากกองทุนต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือกองทุนให้มีสถานะดีขึ้นด้วย

ขณะที่ปัญหากลุ่มภาคการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทั้งฝ่ายผู้ประกอบการที่ต้องการเงินกู้ภาวะวิกฤติไม่มีโอกาสเข้าถึงเพราะติดเงื่อนไขของธนาคาร เช่นเดียวกับแรงงานที่จำนวนมากยังไม่ได้รับการเยียวยา

นายนณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ประเมินว่ารัฐบาลจะสามารถดึงมาใช้เยียวยาเศรษฐกิจทั้งหมดตามกฎหมาย ได้เพียง 500,000 - 700,000 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 3-4 ของ GDP ที่จะใช้เป็นเงินจ่ายตรงถึงประชาชน ทั้งส่วนที่ใช้ไปแล้วและกำลังจะออกมาตรการใหม่ ไม่ใช่ร้อยละ 10 อย่างที่ระบุไว้ หากเทียบกับต่างประเทศแล้วจัดว่าเป็นการเยียวยาระดับปานกลางเท่านั้น โดยหากรัฐบาลมีเงินจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและใช้ให้ตรงจุด แต่จำเป็นต้องแจกแบบเจาะจงกลุ่มที่เดือดร้อนหนัก และแจกแบบหว่านกลุ่มใหญ่ เช่น เกษตรกร แรงงานนอกระบบ ส่วนมาตรการการเงินสำหรับผู้ประกอบการแยกเป็นมาตรการอีกส่วน เช่น การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รัฐบาลจำเป็นต้องปลดล็อกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อตัดข้ออุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงสินเชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง