"พล.อ.ประวิตร"ย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มกลุ่มเสี่ยงแพร่ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"พล.อ.ประวิตร"ย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มกลุ่มเสี่ยงแพร่ COVID-19

การเมือง
15 เม.ย. 63
09:36
109
Logo Thai PBS
"พล.อ.ประวิตร"ย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มกลุ่มเสี่ยงแพร่ COVID-19
ฝ่ายความมั่นคงขอสังคมอดทนต่อวิกฤต COVID-19 อย่างเข้มแข็งต่อไป พร้อมกระชับการทำงานเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19

วันนี้ (15 เม.ย.2563) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองระดับจังหวัด ลงไปถึงท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งกลไกชุมชนใน เขต กทม.แบ่งมอบกระจายลงไปทำหน้าที่ดูแลและทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่มากขึ้น หลังจากยังพบการปฏิบัติที่ละเลยต่อกฎหมายหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้ชุมชนเกิดความกังวล

เช่น การรวมกลุ่มเล่นพนัน เสพสุรา ยาเสพติด สิ่งมึนเมาจนขาดสติ หรือ ฝ่าฝืนจัดกิจกรรมโดยไม่รับผิดชอบสังคมอื่นๆ และขาดมาตรการป้องกันตนเอง ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการกระจายแพร่เชื้อ COVID - 19 ขยายเป็นวงกว้างในชุมชนรอบข้างและยากแก่การควบคุมในที่สุด

หากไม่ปฏิบัติตาม ขอให้บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตส่วนรวม ในภาวะเกิดโรคระบาดร้ายแรง พร้อมกันนี้ขอให้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองต่างๆ ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวต่อการสัญจรของประชาชน โดยคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกประชาชน ควบคู่กันไปกับการเพิ่มความถี่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือด้วยความอดทนต่อสู้ไปด้วยกัน

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคง เข้าใจดีถึงสภาวะความเครียดทางสังคมที่อาจมีขึ้นในทุกครอบครัวจากหลายปัจจัยและข้อจำกัดในวิถีชีวิตปกติ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ แต่จำเป็นต้องขอความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐกำหนด ควบคู่ไปกับการคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการควบคุมวิกฤตโรคระบาดร้ายแรงนี้

ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย รวมทั้งภาคประชาสังคมต่างๆ กำลังพยายามร่วมกันทำหน้าที่อย่างหนัก เพื่อบริหารจัดการรับมือกับผลกระทบหลากหลายปัญหาท้าทายจากวิกฤตการระบาดของโรคร้ายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในภาพรวม

จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน เข้าใจ เห็นใจ อดทนและช่วยเหลือให้กำลังใจ ร่วมมือกันต่อสู้และสนับสนุนเป็นหนึ่งเดียวกัน สอดส่องเฝ้าระวังชุมชนและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ที่สำคัญขอให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงสุด ป้องกันไม่ให้ตนเองติดเชื้อ หรือแพร่กระจายเชื้อเสียเอง รวมทั้งไม่สร้างปัญหาเดือดร้อนซ้ำเติมสังคม เพื่อมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคเลวร้ายลงไปกว่าเดิม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง