วัคซีน หมัดน็อก "COVID -19"

Logo Thai PBS
วัคซีน หมัดน็อก "COVID -19"
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เสนอ 3 แนวทางผลิตวัคซีนช่วยปราบโรค COVID - 19 แนะรวมผลิตและวิจัย รวมถึงสร้างโรงงานผลิควัคซีนในประเทศไทย เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ

วัคซีน COVID -19 หนึ่งในอาวุธสำคัญ ที่จะ "เผด็จศึก หมัดน็อก"” (โรคติดต่อทุกโรคโดนปราบสิ้นด้วยวัคซีน โรคติดต่อชนิดใดที่มีวัคซีน เรารบชนะทุกโรค)

1 ใน 5 “ยุทธศาสตร์”ต่อสู้ COVID -19 และเรามาถูกทางแล้ว คือยุทธศาสตร์ “หมัดน็อก”

“วัคซีนคือ 1 ใน “หมัดน็อก” ที่ได้กราบเรียนเสนอ

ขอชื่นชม กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีกหลายหน่วยงาน (กราบขอโทษที่กล่าวได้ไม่ทั้งหมดบ) ที่มุ่งมั่นพยายามเร่งดำเนินการ สิ่งที่เรียนเสนอ มี 3 ประเด็นให้ทำพร้อมกัน เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่ง และจะเกิดความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย (National Health Security)

1) วัคซีน COVID -19 ต้องผลิตสำเร็จแน่นอน แต่เวลานั้น แม้มีเงินก็ “อาจซื้อวัคซีนไม่ได้” ตามกฏ Demand site & Supply site เพราะความต้องการสูงมาก

2) ในช่วงต้นราคาวัคซีนจะราคาสูงมาก จากประสบการณ์ทำงานเรื่องวัคซีน (ตั้งแต่ได้ทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ผอ.สำนักโรคติดค่ออุบัติใหม่ ผอ. สำนักโรคติดต่อทั่วไป ผอ.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน)

- ในช่วงที่ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ช่วงแรกของการระบาด ราคาสูงมาก หรืออาจเรียกได้ว่า มีเงินก็ซื้อไม่ได้ แต่ราคา ณ ขณะนั้น อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาท ปัจจุบันราคาประมาณ 90 กว่าบาท ซึ่งผมเคยภูมิใจมากๆ ที่สามารถต่อรองซื้อได้ในราคา 99 บาทต่อเข็ม

- หากประมาณการณ์ราคาวัคซีน COVID -19 อาจอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อเข็ม เป็นคำถามว่า จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจัดซื้อ

- ปกติการให้วัคซีนต้องมีความครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากร และเน้นให้กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มแรก โดยเฉพาะ “กลุ่มเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย”

- หากคำนวณโดยตั้งอยู่ที่ ( ราคา 2,000 บาท/เข็ม คูณ ประชากรในไทยประมาณ 70 ล้านคน คูณความครอบคลุมที่จะสามารถปราบโรคCOVID -19 ให้ได้อย่างอย่างราบคาบ ต้องครอบคลุม 80% ของประชาชน) อาจต้องใช้งบประมาณ 112,000 ล้านบาท

คำถาม ก็คือ


1.เรามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นจะสามารถให้ได้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายประมาณ 5 %

2.แม้ว่าจะมีงบประมาณเพียงพอ ก็อาจจะหาซื้อไม่ได้เนื่องจากประเทศทั่วโลกต่างแย่งกันซื้อ

ผมขอเรียนเสนอให้ดำเนินการ 3 ประเด็น พร้อมกัน (นำเสนอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เสนอผ่านเลขาธิการฯ ศบค. เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ฯ และทุกภาคส่วน

ข้อเสนอทางนโยบายสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ และดำเนินการอย่างจริงจัง

1.เร่งประสานด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่าง ๆ ที่ผลิตวัคซีน เพื่อ จองซื้อวัคซีน COVID -19

2.ร่วมมือกับบริษัทวัคซีนที่น่าเชื่อถือ มีศักยภาพ ให้ร่วมทำวิจัยทดลองทางคลินิกในประเทศไทย

- ขณะนี้การพัฒนาวัคซีนผ่านขั้นตอนประสิทธิภาพในหลอดทดลอง และมีความปลอดภัยในมนุษย์

- ขอให้ประสานบริษัทต่าง ๆ ให้มาร่วมมือทดสอบวัคซีนในประเทศไทย

- ประเทศไทยได้ประโยชน์คือ ได้วัคซีน COVID -19 เป็นประเทศแรกๆ เพราะเป็นผู้ร่วมวิจัย

- ประเทศไทยได้วัคซีนราคาถูก (และอาจได้ฟรีก็เป็นไปได้ )

3) ข้อนี้สำคัญที่สุดครับ “ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประเทศไทยต้องพึ่งตนเองได้ เรามีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัคซีน เก่งมากๆ ไม่แพ้ชาติไหนในโลกนี้ ผมกราบเรียนข้อเสนอ

3.1) เร่งลงทุนสร้าง/ขับเคลื่อน “โรงงานผลิควัคซีนในประเทศไทย” ให้สำเร็จ (ปัจจุบันเราผลิดได้เองน้อยชนิด และจำนวนน้อยมาก) ถ้าทำได้ดีที่สุด เร่งให้ทันรับมือโรค COVID -19 (งานนี้เราวิ่งมาราธอน ไม่ใช่วิ่ง 100 เมตร) ในหลวงสอนเสมอ “พึ่งตนเอง” + รอบรู้ รอบคอบ เหตุผล + ทางสายกลาง

3.2) แม้ว่า ทำไม่ทันรับมือ COVID -19 แต่ขอให้ระลึกเสมอว่า ทุกๆ 10 ปี จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ (ท่านไปศึกษาได้ครับ เรื่องจริง) อย่างน้อยที่สุด เรารับมือใน 10 ปี ข้างหน้าครับ และเรา “พึ่งตนเองได้”

3.3) เราสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมส่งออก เราเป็นผู้นำภูมิภาคได้ครับ สุดท้ายประเทศไทยมีรายได้ จากอุตสาหกรรมวัคซีน

ผมกราบเรียน ด้วยความเคารพ 3 ข้อที่ต้องทำพร้อมกัน เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชน และสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประเทศไทยที่เรารัก ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครับ

ผมกราบขอบคุณอาจารย์ พี่ๆ น้องๆ ทีมงาน ที่ผมขออนุญาตไม่กล่าวนาม แต่ทุกท่านได้รับบุญกุศล ที่ช่วยกันทำสำเร็จควบคุมโรคด้วยวัคซีน เช่น กวาดล้างโปลิโอ ปราบโรคคอตีบ (โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้วัคซีนคอตีบ 22 ล้านเข็ม ทั่วประเทศ) จนวันนี้ปัญหาโรคคอตีบแทบหมดสิ้น โครงการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV จนสำเร็จ อนาคต คนไทยจะเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยมากๆ ครับ และที่สำคัญทำให้คนไทยยอมรับและเข้าใจ “ไม่กลัววัคซีน” ทุกวันนี้มีแต่คนมาขอรับ “วัคซีน” ครับ

 

นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ
- ประธาน “มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
- กรรมการ “มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน”

- ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (ระดับ 10)
(นพ.ทรงคุณวุฒิ) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง