พม.จัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ที่แรก ณ เคหะชุมชนห้วยขวาง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พม.จัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ที่แรก ณ เคหะชุมชนห้วยขวาง

สังคม
19 เม.ย. 63
21:30
866
Logo Thai PBS
พม.จัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ที่แรก ณ เคหะชุมชนห้วยขวาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ(กคช.) ขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”ภายใต้แนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” โดยการเปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ที่เคหะชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง กทม.เป็นเป้าหมายแรก

วันนี้ (19 เม.ย.2563)นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พม. และนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ กคช. ,ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผว.กคช. ผอ.เขตดินแดง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งตัวแทนชุมชน ร่วมกันเปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ที่เคหะชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง กทม. ณ สนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 และมอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยในชุมชน

 


นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 พม.จึงได้ออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกะทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยกำหนดแผนขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”ภายใต้แนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อเร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน อีกทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในชุมชน เขตกรุงเทพฯทั้งหมด 286 ชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 91 ชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จำนวน 195 ชุมชน

 

 

สำหรับเคหะชุมชนห้วยขวาง เป็น 1 ในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะฯ โดยมีผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 คน รักษาหายแล้ว 1 คน อยู่ระหว่างการรักษา 2 คน พร้อมเฝ้าระวังดูอาการและกักตัวจำนวน 13 คน ในเบื้องต้นการเคหะฯ ได้ฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งนำสิ่งของและอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักของตนเอง อีกทั้งได้จัดตั้ง “ครัวกลาง” เป็นระยะเวลา 7 วัน ณ สนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง และ ศูนย์วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 รวมถึงผู้ที่ตกงานและผู้ที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งการเคหะชุมชนห้วยขวาง เป็นพื้นที่เป้าหมายแรกที่ พม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลของตนเองและครอบครัวกับผู้ประสานงานชุมชนเพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป

 


นอกจากนี้ รมว.พม.ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 250 ถุง มอบให้คนพิการกับผู้ป่วยติดเตียง และจัดตั้งคลังชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และแจกเจลล้างมือแอลกอฮอร์ เพื่อเป็นการป้องกัน COVID-19 รวมทั้งการเคหะฯ ได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ประกอบการอาชีพในชุมชนลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือ เว็บไซต์ http//covid.nha.co.th หรือ สอบถาม Call center โทร.1615 (ทุกวันเวลา 8.30 -16.30 น.) เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่มีมาตรการเยียวยาประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.63 – 15 พ.ค.63

ข่าวที่เกี่ยวข้อง