ก.แรงงาน เร่งช่วย 22 ลูกจ้างเมียนมา รับเงินว่างงานจากพิษ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ก.แรงงาน เร่งช่วย 22 ลูกจ้างเมียนมา รับเงินว่างงานจากพิษ COVID-19

ภูมิภาค
22 เม.ย. 63
19:10
542
Logo Thai PBS
ก.แรงงาน เร่งช่วย 22 ลูกจ้างเมียนมา รับเงินว่างงานจากพิษ COVID-19
กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือแรงงานเมียนมา 22 คน ได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

วันนี้ (22 เม.ย.2563) นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการเร่งด่วนกรณีวิกฤติการณ์โรค COVID-19 เพื่อป้องกันและเยียวยาในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ 1.การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2.การผ่อนปรนให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พ.ย.2563

 

 

3.ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ 4.การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในสถานประกอบการ 5.การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรค COVID-19 6.การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และ 7.ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น

"เชียงราย" เร่งช่วยเหลือเบื้องต้นแรงงานเมียนมา

นายดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ ThaiPBS นำเสนอข่าวว่า แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.เชียงราย ปิดการชั่วคราวลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าสุดได้รับรายงานจาก นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงรายว่า จ.เชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธารณสุขจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

 

 

ซึ่งภายหลังการตรวจสอบข้อมูล ได้นำแรงงานข้ามชาติไปยังอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.เชียงราย เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่ามีสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน และค่าจ้างค้างจ่าย เนื่องจากสถานประกอบกิจการต้องหยุดกิจการชั่วคราวกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

 

ทั้งนี้ ในวันนี้ มีแรงงานข้ามชาติมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว จำนวน 12 คน ซึ่งทุกคนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม ส่วนที่เหลืออีก 10 คน จะทยอยมาดำเนินการยื่นคำร้องในวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง