เกษตรกร 9 ล้านทะเบียน ลุ้น ครม.เคาะเงินเยียวยาสัปดาห์หน้า | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เกษตรกร 9 ล้านทะเบียน ลุ้น ครม.เคาะเงินเยียวยาสัปดาห์หน้า

สังคม
23 เม.ย. 63
11:15
1,825
Logo Thai PBS
เกษตรกร 9 ล้านทะเบียน ลุ้น ครม.เคาะเงินเยียวยาสัปดาห์หน้า
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชงครม.เคาะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 9 ล้านทะเบียน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนอีก 6-7 ล้านคน ที่ยื่นอุทธรณ์ต้องรอทบทวน

วันนี้ (23 เม.ย.2563) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาทต่อทะเบียนเกษตรกร

โดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคาร

เผยที่ถูกระบุ “เป็นเกษตรกร” มี 3-4 ล้านคนเท่านั้น

สำหรับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน มีการระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน “เป็นเกษตรกร” มีการชี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรว่า การลงทะเบียนผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียน ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วย ทำให้ใน 10 ล้านคน ระบบระบุว่า มี “อาชีพเกษตรกร” แต่ในจำนวนนั้น มีประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือเอง

อีก 6-7 ล้านคน ที่ขอ 5 พัน ต้องให้ ก.คลังทบทวน

ดังนั้นอีกประมาณ 6-7 ล้านคน หากมีการอุทธรณ์ หรือกระทรวงการคลัง ให้ทบทวนสิทธิ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน

หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่า เกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้ว เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 อาจจะดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบ แต่แท้จริงแล้ว ทำให้พืชผลเหลือค้าง จำหน่ายไม่ได้เป็นจำนวนมาก หากไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย ก็จะไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น

ต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯ ในมาตรการดังกล่าว จะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่นับเป็นราย ซึ่งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย แบ่งเป็นที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมงไม่เกิน 1 ล้านทะเบียน ปศุสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะปรับปรุงจำนวนทุกรอบการผลิต

 เงินช่วยเกษตรกร COVID-19 ไม่เกี่ยวประกันรายได้

การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งชาวสวนปาล์ม ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไป

นอกจากนี้เกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่ม ในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ ที่เป็นมาตรการช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์

คลังระบุยังไม่เคาะเงินช่วยเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม วันเดียวกัน มีรายงานจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับจำนวนเงินต่อครัวเรือนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากกระทรวงการคลัง จำเป็นต้องพิจารณาการเกลี่ยเงิน จากกลุ่มอาชีพอิสระ และอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ จากจำนวนผู้ร้องทบทวนสิทธิแล้ว 20 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร

 รอเสนอสภาพัฒน์ฯ ก่อนชงเข้า ครม.สัปดาห์หน้า

ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพดำเนินมาตรการนี้ จะนำข้อมูลเกษตรกรทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ปลูกพืช พืชไร่ ปศุสัตว์ และประมง ไม่น้อยกว่า 8.5-9 ล้านครัวเรือน นำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ที่ใช้เงินกู้ ตามพ.ร.ก. ที่มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา จากนั้นจึงจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้า

สำหรับแนวทางการจ่ายเงิน รัฐบาลจะโอนเงิน มายัง ธ.ก.ส.เป็นถังกลาง และกดปุ่มโอนเงิน ไปตามบัญชีเกษตรกร ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร โดยไม่จำกัดว่า ต้องเป็นบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เผยปล่อยกู้-พักหนี้ ออมสิน-ธ.ก.ส.ใกล้เต็มแล้ว

ขณะที่ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อติตตามการดำเนินมาตรการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการพักชำระหนีั ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งขณะนี้ วงเงินการปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสิน และธ.ก.ส. ใกล้เต็มวงเงินแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง