ธ.ก.ส.พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ SMEs เกษตร นาน 6 เดือน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ธ.ก.ส.พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ SMEs เกษตร นาน 6 เดือน

เศรษฐกิจ
24 เม.ย. 63
19:37
1,089
Logo Thai PBS
ธ.ก.ส.พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ SMEs เกษตร นาน 6 เดือน
ธ.ก.ส.พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ให้กับ SMEs เกษตร ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.นี้ แบบอัตโนมัติ พร้อมมอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

วันนี้ (24 เม.ย.2563) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย ธปท.เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่าน 2 มาตรการ ดังนี้

มาตรการแรกคือ มาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจ SMEs โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.- ก.ย.2563 แบบอัตโนมัติทุกราย ให้กับลูกค้า SMEs และ SMEs เกษตร ของ ธ.ก.ส. ได้แก่ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ประกอบธุรกิจในกระบวนการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ทั้งนี้ ลูกค้า SMEs ต้องมีสถานะหนี้ไม่เป็น NPLs ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ค้ำประกันไม่ต้องลงนามสัญญา อีกทั้งลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็น NPLs ทั้งนี้ หากลูกหนี้ประสงค์ชำระค่างวดในช่วงของการพักชำระหนี้ ไม่ถือว่าลูกหนี้ สละสิทธิ์ในการร่วมโครงการ โดย ธ.ก.ส.ยังคืนดอกเบี้ยให้ร้อยละ 10 ของเงินที่ส่งชำระ (Cash Back)

ส่วนอีกมาตรการคือ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ปลอดชำระคืนดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่ม

ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสามารถใช้บริการตามมาตรการดังกล่าว ยกเว้นวงเงินหนังสือ ค้ำประกัน วงเงิน A - Cash บัตรเกษตรสุขใจ บุคลากรภาครัฐ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาต้นสังกัด หรือศูนย์ธุรกิจ ธ.ก.ส. ประจำจังหวัด ใกล้บ้านท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 นายอภิรมย์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง