ทริสเรทติ้ง ปรับลดมุมมอง "การบินไทย" เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทริสเรทติ้ง ปรับลดมุมมอง "การบินไทย" เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้

เศรษฐกิจ
20 พ.ค. 63
09:47
1,052
Logo Thai PBS
ทริสเรทติ้ง ปรับลดมุมมอง "การบินไทย" เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้
ทริสเรทติ้ง ประกาศลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท การบินไทย จากระดับ BBB ​ เป็น C พร้อมปรับมุมมองตราสารของบริษัทเป็นลบ

วันนี้ (20 พ.ค.2563) บริษัท ทริสเรทติ้ง ประกาศลดอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท การบินไทย จากระดับ BBB เป็น C พร้อมปรับมุมมองตราสารของบริษัทเป็นลบซึ่งมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับ D หรือ นักลงทุนเสี่ยงถูกผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ได้รับเงินคืนภายหลังบริษัทการบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติคณะรัฐมนตรีให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย

บริษัท ทริสเรทติ้ง จึงประกาศลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ บริษัท การบินไทย จากระดับ BBB เป็น C ซึ่งหมายถึง โอกาสไม่ได้เงินคืนอยู่ที่ ร้อยละ 31.82 พร้อมปรับมุมมองตราสารของบริษัทเป็นลบซึ่งมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับ D ซึ่งหมายถึงโอกาสไม่ได้เงินคืนอยู่ถึง 100% หรือ นักลงทุนเสี่ยงไม่ได้รับเงินคืน หรือ ถูกผิดนัดชำระหนี้

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวนหนึ่ง โดยนายปรเมศรว์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการชุมนุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สหกรณ์เจ้าหนี้บริษัทการบินไทยบางส่วนเสี่ยงขาดสภาพคล่องระยะสั้นหลังถูกสมาชิกแห่ถอนเงินซ้ำยังถูกธนาคารกรุงไทยปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อ

นายปรเมศวร์ กล่าวอีกว่า สหกรณ์ฯ จึงเตรียมแผนตั้งกองทุนดูแลสภาพคล่องสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจประสบปัญหาดังกล่าว หลังประเมินว่า ฐานะการเงินและสภาพคล่องในระบบสหกรณ์ ตลอดจน ขนาดสินทรัพย์ สหกรณ์เจ้าหนี้บริษัทการบินไทยโดยรวม รวมกันมากกว่า 1.77 ล้านล้านบาท ซึ่งยังแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับขนาดเม็ดเงินลงทุนหุ้นกู้บริษัทการบินไทยวงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท และลงทุนในหุ้นสามัญเพียง 273 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.62 ของสินทรัพย์ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์ จึงเพียงพอต่อการสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ที่อาจขาดสภาพคล่องระยะสั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง