มะม่วงมากกว่า 3 หมื่นตัน โดนพิษโควิด-19 ไม่สามารถส่งออกได้

ภูมิภาค
25 พ.ค. 63
14:44
1,319
Logo Thai PBS
มะม่วงมากกว่า 3 หมื่นตัน โดนพิษโควิด-19 ไม่สามารถส่งออกได้
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่งออก ในจังหวัดลำพูน เพราะขณะนี้ไม่สามารถขายผลผลิตที่มีมากกว่า 3 หมื่นตันได้ และล้งหยุดรับซื้อ บางส่วนต้องปล่อยให้ผลผลิตเน่าเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลมะม่วง ของเกษตรกร ม. 3 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้างโฮ่ง จ.ลำพูน ทั้งพันธุ์ จินหวง, มหาชนก, แดงจักรพรรดิ์ และพันธุ์อื่นๆ ถูกปล่อยให้เน่าคาต้น และร่วงหล่นตามพื้นจำนวนมาก เนื่องจากขณะนี้มะม่วงสำหรับส่งออกตกต่ำ แทบขายไม่ได้ เพราะล่าสุด ล้งที่รับซื้อเพื่อส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน และมาเลเซียประกาศหยุดรับซื้อ ทำให้ชาวสวนมะม่วงกำลังเดือดร้อนหนัก ไม่สามารถขายผลผลิตได้

 

 

นายจำลอง กิติศรี ประธานผู้ปลูกมะม่วง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ระบุว่า สาเหตุหลักเกิดจากไม่สามารถส่งออกผลผลิต ไปต่างประเทศ จากปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา แม้จะพยายามระบายส่งขายในประเทศ แต่ด้วยจำนวนผลผลิตที่มีมาก ประกอบกับไม่สามารถรอได้ ขณะนี้ทุกคนจึงเดือดร้อน และมีภาระหนี้สินตามมาจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนและแหล่งเงินกู้

 

 

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเบื้องต้นของพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขณะนี้นอกจากเพิ่มช่องทางขายออนไลน์แล้ว ล่าสุดได้ทำโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงไปยังจังหวัดต่างๆ โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการกับสถาบันเกษตร ทั้งสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน และล้ง 15 แห่ง ในการรับซื้อ และกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่จำนวน 3 พันตัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 22 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย.นี้

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รายงานข้อมูลการผลิตมะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) มีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวม 8 อำเภอ พื้นที่ปลูกรวม 28,661 ไร่ ประมาณการผลผลิต 31,678 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,105 กก./ไร่ เป็นการผลิตมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น โชคอนันต์, น้ำดอกไม้สีทอง, เขียวมรกต(ทองดำ) มหาชนก, มันศรีวิชัย, จินหวง, อาร์ทูอีทู, งาช้างแดง, แดงจักรพรรดิ์, และพันธุ์อื่น ๆ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน มีการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่มะม่วง จำนวน 3 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 158 ราย พื้นที่ 864.73 ไร่ ผลผลิตรวม 1,766.50 ตัน โดยมีสัดส่วนการออกสู่ตลาดส่งออก ร้อยละ 50 ตลาดในประเทศ ร้อยละ 40 และโรงงานแปรรูป ร้อยละ 10 ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วประมาณร้อยละ 20

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง