"ประยุทธ์" สั่งเปิดพื้นที่รับฟังคนรุ่นใหม่เสนอเรื่องการเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ประยุทธ์" สั่งเปิดพื้นที่รับฟังคนรุ่นใหม่เสนอเรื่องการเมือง

การเมือง
4 ส.ค. 63
18:35
687
Logo Thai PBS
"ประยุทธ์" สั่งเปิดพื้นที่รับฟังคนรุ่นใหม่เสนอเรื่องการเมือง
นายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมเสนอนโยบายพัฒนาประเทศแล้ว ยอมรับห่วงเด็กๆที่เข้าร่วมชุมนุม จึงหาเจ้าภาพจัดเวทีรับฟัง

วันนี้ (4 ส.ค.2563) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงต่างๆ จัดพื้นที่ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้แสดง ออกถึงความคิดและนำเสนอสิ่งดีๆ เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งได้มีกรอบไว้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จะครอบคลุมประเด็น อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเตรียมพร้อมรับมือภาวะโลกร้อน สังคมสูงวัย การลดช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเกษตร การพัฒนาระบบราชการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การปรัปรุงระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และทุกระดับ การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบการเปิดพื้นที่ นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน และส่วนงานของรัฐจะไปร่วมรับฟัง และมีการจัดทำ Workshop เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้และจะจัดอย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวคิดนี้มาจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกัน ดังที่เรียกว่า “รวมไทยสร้างชาติ” และจากที่ท่านได้ไปรับฟังความเห็นจากสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยอมรับว่าเป็นห่วงเด็ก จึงได้ให้แนวทางเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้รู้ว่าเขาอยากได้อนาคตอย่างไร จะฟังจากภายในเดือนนี้

โดยจะเปิดเวทีลักษณะนี้ให้มากขึ้น สำหรับรูปแบบจะเป็นการเปิดเวทีพูดคุยเพื่อพบปะหารือกัน โดยจะให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เป็นผู้จัด โดยรวมกลุ่มกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปจัดกลุ่มกันมา เพื่อเป็นเวทีพูดคุยหารือกัน

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง