ชงสภาวิศวกรแจ้งความ “สายประสิทธิ์” คำนวณความเร็วคดีบอส | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชงสภาวิศวกรแจ้งความ “สายประสิทธิ์” คำนวณความเร็วคดีบอส

อาชญากรรม
4 ส.ค. 63
20:35
1,867
Logo Thai PBS
ชงสภาวิศวกรแจ้งความ “สายประสิทธิ์” คำนวณความเร็วคดีบอส
กรรมการสภาวิศวกรส่งหนังสือถึงนายกสภาวิศวกรขอให้ดำเนินคดี “นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม” วิศวกรคำนวณความเร็วรถในคดีบอส อยู่วิทยา ระบุ ใบประกอบวิชาชีพสภาวิศวกรรรม หมดอายุ ตั้งแต่ปี 2559

วันนี้ (4 ส.ค.2563) นายไกร ตั้งสง่า กรรมการสภาวิศวกร ส่งหนังสือถึงนายกสภาวิศวกร เพื่อขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 กับนายสายประสิทธิ์  เกิดนิยม อาจารย์ประจำและหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามที่ได้มีการปรากฏในสื่อสาธารณะกรณีการคำนวณความเร็วของรพยนต์และรถจักรยานยนต์คดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา หรือ บอส เมื่อปลายปี 2562 ได้ความว่าความเร็วของรถ Ferrari FF ของนายวรยุทธ ก่อนเกิดเหตุขับรถชนคนเสียชีวิตได้ความเร็ว 76.175 กิโลมตรต่อชั่วไมง เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งให้อัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องนายวรยุทธ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะนี้

จากการตรวจสอบพบว่า นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ ใบอนุญาตเลขที่ ภก.8787  หมดอายุใบอนุญาต 17 ธ.ค.2559 นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวของนายสายประสิทธิ์ ถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานพิจารณาตรวจสอบ ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน และให้ความเห็น ตามกฎกระทรวง ซึ่งความเห็นดังกล่าวของนายสายประสิทธิ์ ทำให้สาธารณะชนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของวิศวกร อันมีผลกระทบต่อสาธารณะและวิชาชีพเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ การที่นายสายประสิทธิ์ สถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หมดอายุตั้งแต่ปี 2559 กล่าวคือ ณ ขณะให้ความเห็นและปัจจุบัน ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ยังทำงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าได้เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 มาตรา 45 จึงขอให้สภาวิศวกรแจ้งความร้องทุกข์นายสายประสิทธิ์ ที่กระทำการ
อาจเข้าข่ายประพฤติผิดตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 ต่อไป


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จี้นายกฯ ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่บกพร่อง

ด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ชื่นชมคําแถลงของคณะอัยการสูงสุดในวันนี้ เกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ พร้อมเรียกร้องให้มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในทุกหน่วยงานที่ทําให้เกิดความบกพร่อง และผิดพลาดได้ถึงขนาดที่ทําให้หนึ่งในสถาบันสูงสุดของ ประเทศเสื่อมเสียภาพลักษณ์ รวมทั้งประเทศไทยถูกดูแคลนจากนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่าง การลงโทษที่จะใชเ้ป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียนเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้นําเจ้าหน้าที่ผู้ทําผิดมาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคต โดยขอให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว และโปร่งใสเพื่อดํารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ อันจะนํามา ซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและ ในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดั่งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัยการชี้คดี "บอส อยู่วิทยา" มีหลักฐานใหม่ เสพโคเคน-ขับรถเร็ว

"คุณหญิงพรทิพย์" ชี้ต้องชันสูตรศพ "จารุชาติ มาดทอง" หาสาเหตุเสียชีวิต

ต้องอ่าน! เปิดตัวใครเป็นใคร ในจุดเปลี่ยน คดี “บอส อยู่วิทยา”

ต้องอ่าน! “ทฤษฎีสมคบคิด” ทำเป็นขบวนการ...คดีบอส อยู่วิทยา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง