ย้ำแรงงานข้ามชาติ 4 กลุ่ม เร่งต่อใบอนุญาตทำงาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ย้ำแรงงานข้ามชาติ 4 กลุ่ม เร่งต่อใบอนุญาตทำงาน

สังคม
30 ส.ค. 63
17:13
670
Logo Thai PBS
ย้ำแรงงานข้ามชาติ 4 กลุ่ม เร่งต่อใบอนุญาตทำงาน
กระทรวงแรงงานย้ำนายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติ 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแต่สิ้นสุดลง ให้รีบมาต่อใบอนุญาตใหม่ หลัง ครม.เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ เพื่อรองรับการอนุญาตให้ทำงานในช่วง COVID-19 และป้องกันการระบาดระลอกใหม่

วันนี้ (30 ส.ค.2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เน้นย้ำให้นายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแต่สิ้นสุดลงให้รีบมาขอใบอนุญาตทำงานใหม่

กลุ่มแรก เข้ามาทำงานตาม MOU และครบการจ้างงาน 4 ปี กลุ่มที่ 2 ใบอนุญาตทำงานและการให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2562 - 30 มิ.ย.2563 แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2562

กลุ่มที่ 3 เข้ามาตาม MOU และการอนุญาตทำงานสิ้นสุดลง เช่น ออกจากนายจ้างเดิมแต่หานายจ้างใหม่ไม่ได้ภายใน 30 วัน และกลุ่มที่ 4 เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาลโดยใช้บัตรผ่านแดนที่ครบวาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนสิ้นสุด

โดย 3 กลุ่มแรก สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.- 31 ต.ค.นี้ ใบอนุญาตทำงานมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2563 - 31 มี.ค.2565 สามารถทำงานได้ทุกประเภทที่ไม่ได้ห้ามแรงงานข้ามชาติทำแต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง เว้นแต่ออกจากงานเพราะความผิดของนายจ้าง หรือได้ชำระค่าใช้จ่ายให้นายจ้างเดิมแล้ว

ส่วนแรงงานที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาลสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.-31 ต.ค. ใบอนุญาตมีอายุครั้งละ 3 เดือน แต่สามารถขอต่อเนื่องได้ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.2565 แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ เว้นแต่การออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง