อมธ.เรียกร้องหยุดเรียน 3 วันให้ นศ.แสดงออกทางการเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อมธ.เรียกร้องหยุดเรียน 3 วันให้ นศ.แสดงออกทางการเมือง

การเมือง
12 ต.ค. 63
10:33
2,238
Logo Thai PBS
อมธ.เรียกร้องหยุดเรียน 3 วันให้ นศ.แสดงออกทางการเมือง
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศหยุดเรียน 3 วัน ให้นักศึกษาแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

วันนี้ (12 ต.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์กรณีการชุมนุมในวันที่ 14 15 และ 16 ตุลาคม

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้พื้นที่ และสนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ ของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ว่า

นักศึกษามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น คำพูด หรือการขีดเขียน มหาวิทยาลัยไม่เคยกีดกันเลย ถ้าหากการกระทำนั้นไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น และก็เป็นเรื่องของนักศึกษาบางคนซึ่งย่อมมีความคิดเห็นทางการเมืองได้

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 14 ถึง 16 ตุลาคม ซึ่งมีการชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เพื่อให้นักศึกษาได้มีสิทธิในการเรียกร้องต่อรัฐบาลและได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตย โดยองค์การนักศึกษาเห็นว่า การชุมนุมอย่างสันติที่จะเกิดขึ้นในวันและเวลาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อกฎหมายแต่เป็นการแสดงออก

ซึ่งสามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษา ดั่งคำมั่นที่เรามีให้ต่อทุกคน และพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้อยู่คู่ธรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป


องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 ตุลาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง