ประชาชนหลายจังหวัดจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชนหลายจังหวัดจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ

การเมือง
24 ต.ค. 63
11:49
861
Logo Thai PBS
ประชาชนหลายจังหวัดจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ
ประชาชนหลายจังหวัดภาคหนือ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์


ประชาชนใน จ.กำแพงเพชร ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มรวมพลคนปกป้องสถาบัน ชมรมคนรักในหลวง รวมตัวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร แสดงเจตนารมณ์ร่วมรวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวผ่านนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้มีกิจกรรมการจุดเทียนชัยเพื่อน้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ พร้อมกับการร้องเพลงสรรเสิญพระบารมี

ที่ จ.นครสวรรค์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "รวมพลคนรักในหลวง" ยืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความชัดเจน พร้อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เห็นด้วยกับการปราศรัยจาบจ้วงสถาบันฯ ซึ่งเป็นที่รักของคนไทย

เช่นเดียวกับที่ จ.เชียงใหม่ ประชาชนที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไทยภักดีเชียงใหม่ ภาคีคนเชียงใหม่รักในหลวง รวมตัวที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ส่วนที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติศาลากลางจังหวัดชัยนาท มีประชาชนจังหวัดชัยนาท ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองพร้อมธงชาติไทย และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 9 พร้อมป้ายข้อความแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนไทเลย ธรรมศาสตร์พิทักพ์ธรรม และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเลย รวมตัวกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย แสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบัน พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และมีป้ายข้อความ "รวมปกป้อง เทิดทูน ซึ่งไว้สถาบันพระมหากษัตริย์"

โดยแกนนำได้ประกาศเจตนารมณ์ พวกเราจะรักษ์ไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง