บจ.ไทย ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

บจ.ไทย ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน

เศรษฐกิจ
16 พ.ย. 63
14:08
397
Logo Thai PBS
บจ.ไทย ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน
ตลท.เผย บจ.ไทย 21 แห่ง ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI สมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2563 โดย EGCO ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ และประเทศไทยเป็นประเทศที่มี บจ.ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

วันนี้ (16 พ.ย.2563) นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยสนับสนุนให้ บจ.ไทย เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่ บจ.ไทย ก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญของ บจ. ล่าสุด 21 บจ.ไทย ได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในจำนวนนี้มี 7 บจ.ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลกด้านความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมากเป็นลำดับที่ 2 ของโลก เป็นรองเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย บจ.ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ยึดหลักยั่งยืนช่วยหนุนธุรกิจแกร่ง

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความยั่งยืนนอกจากส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจ แม้เกิดภาวะวิกฤต การที่ บจ.ไทย ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI โดยมีจำนวนสูงสุดในอาเซียนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นลำดับ 2 ของโลก เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี

อานิสงส์เข้าสู่ดัชนีเพิ่มความสนใจ

ดังนั้น การเข้าสู่ดัชนี DJSI จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจะกลายเป็นการลงทุนกระแสหลักของโลก (Mainstream Investment) ในไม่ช้า เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ผู้ลงทุนสถาบันบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างให้ความสำคัญและนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการให้ข้อมูล การวัดมูลค่า รวมถึงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญ และท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

"EGCO" น้องใหม่เข้าดัชนี ปีแรก

นายภากร กล่าวอีกว่า บจ.ไทย 7 แห่งที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 ด้านความยั่งยืนรายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. BANPU กลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง, 2. BTS กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง, 3. PTTEP กลุ่มน้ำมันและแก๊สต้นทาง, 4. PTTGC กลุ่มเคมีภัณฑ์, 5. SCC กลุ่มวัสดุก่อสร้าง, 6. TOP กลุ่มการกลั่นและการตลาดน้ำมันและแก๊ส และ 7. TRUE กลุ่มบริการโทรคมนาคม ขณะที่ บจ.ไทย 21 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ได้แก่ ADVANC, AOT, BANPU, BTS, CPALL, CPF, CPN, EGCO, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, TOP, TRUE และ TU ในจำนวนนี้ บจ.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ คือ EGCO และมี 11 บจ.อยู่ในดัชนีกลุ่ม DJSI World ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพทั้งในด้านขนาดและผลการประเมินความยั่งยืน ได้แก่ ADVANC, AOT, CPALL, CPN, IVL, KBANK, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB และ SCC

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2563 โดยมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือน ก.ย. ของทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง