กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5

สิ่งแวดล้อม
26 พ.ย. 63
14:23
468
Logo Thai PBS
กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5
ชูชุมชนบ้านนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้านต้นแบบแก้ปัญหาขยะ และลดการเผา พร้อมคัดแยกขายเป็นของมีค่า สร้างงาน สร้างรายได้ ร่วมแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก และการเกิดฝุ่น PM 2.5 เตรียมนำไปขยายผลในชุมชนทั่วประเทศ

วันนี้ (26 พ.ย.2563) ที่ศาลาประชาคมบ้านนามน หมู่ 1 เทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย พ.ท.หญิง กนกพร ศภานุสนธิ์ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พล.อ.ปิยะ ครุฑเวโช หัวหน้าคณะทำงานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ บริหารจัดการขยะของบ้านนามน หมู่ 1 และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลตำบลนามน

โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโส อ.นามน รักษาการนายอำเภอนานมน นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนามน ชาวบ้านให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมคัดแยกขยะ และการซื้อขายขยะนำรายได้เข้ากองทุนธนาคารขยะ นำรายได้สู่ครัวเรือนและเข้ากองทุนฌาปนกิจในชุมชนต่อไป

 

นายโชคชัย กล่าวว่า ชุมชนบ้านนามน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เดิมมีวัสดุเหลือใช้เป็นเศษขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมาก ต่อมาทางรัฐบาลได้มีการณรงค์กำจัดขยะและคัดแยกขยะ นำขยะที่มีค่ามารีไซเคิลและจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จึงร่วมมือกับเทศบาลตำบลนามน โรงพยาบาลนามน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่ ขับเคลื่อนกาการจัดการขยะชุมชน โดยศึกษาดูงานหลายแห่ง ก่อนนำวิธีการมาประยุกต์ปรับใช้ในชุมชน

 

ด้านพล.อ.วีรชัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง เช่น การคัดแยกขยะ มีการรีไซเคิล สร้างมูลค่า ลดการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และสามารถลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ ทำให้ชุมชนเกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง