ทย.เชียงใหม่ ฝาก กทพ.ทบทวน “น้ำพริกหนุ่ม-แกงฮังเล” ขึ้นเครื่องฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทย.เชียงใหม่ ฝาก กทพ.ทบทวน “น้ำพริกหนุ่ม-แกงฮังเล” ขึ้นเครื่องฯ

สังคม
7 ธ.ค. 63
11:25
5,938
Logo Thai PBS
ทย.เชียงใหม่ ฝาก กทพ.ทบทวน “น้ำพริกหนุ่ม-แกงฮังเล” ขึ้นเครื่องฯ
กพท.พอใจมาตรการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระบุสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของท่าอากาศยานอื่นๆ ได้ ขณะที่ท่าฯ เชียงใหม่ ฝากพิจารณาการนำอาหารพื้นเมืองขึ้นเครื่อง เพื่อลดการทิ้งสูญเปล่าจำนวนมาก

วันนี้ (7 ธ.ค.2563) นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปการดำเนินงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เกี่ยวกับการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ให้แก่ นายบันเทิง เมฆฉาย ผู้จัดการฝ่ายพิธีการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในโอกาสเดินทางมาตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสาร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ว่า เป็นไปตามแนวทางปฎิบัติในการให้บริการผู้โดยสาร ตามที่ กพท.ได้ออกประกาศกำหนดไว้หรือไม่

 

หลังจากพบประวัติผู้ติดเชื้อโควิด เดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2563 โดยจากการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ผู้แทน กพท.พอใจการปฏิบัติของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ดำเนินการได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างในขั้นตอนการรับบริการ รวมถึงการรักษาระยะห่างในพื้นที่พักคอย ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของท่าอากาศยานอื่นๆ ได้

อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ฝากประเด็นให้ กพท.พิจารณาผ่อนปรนการปฏิบัติบางเรื่อง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติบนอากาศยาน เช่น การกำหนดพื้นที่นั่งพักคอย หรือการจำเป็นต้องสัมผัสเอกสารระหว่างผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบทางด้านการรักษาความปลอดภัย และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปรับอากาศภายในอาคาร

 

ขณะเดียวกันยังได้เสนอปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องใช้สูติบัตรฉบับจริง ในการแสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องบิน และการนิยามให้อาหารที่เป็นของเหลวเข้าข่ายของเหลว เจล สเปรย์ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถนำน้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล หรืออาหารท้องถิ่นที่มีส่วนผสมของน้ำ และมีปริมาตรเกิน 100 ml.ขึ้นไปบนอากาศยานได้ ต้องถูกทำลายทิ้งจำนวนมาก

โดยผู้แทน กพท.จะนำประเด็นต่างๆ ไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ระบบการให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง