สหภาพฯ ขสมก. จ่อร้องนายกฯ เร่งไฟเขียวแผนฟื้นฟู

เศรษฐกิจ
15 ธ.ค. 63
13:39
419
Logo Thai PBS
สหภาพฯ ขสมก. จ่อร้องนายกฯ เร่งไฟเขียวแผนฟื้นฟู
สหภาพฯ ขสมก.เตรียมร้องนายกฯ เร่งไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ 16 ธ.ค.นี้ หลังล่าช้าทำให้รถเมล์เก่าลงทุกปี เผยขนส่งฯ ยกเลิกเส้นทางแล้ว 30 สาย หวั่นประชาชนเดือดร้อนรถไม่พอบริการ

วันนี้ (15 ธ.ค.2563) นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า  ในวันที่ 16 ธ.ค. นี้ เวลา 09.30 น. ตนพร้อมสมาชิก 300 คน จะไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (ฉบับปรับปรุง) ยังไม่ผ่าน ครม. และรอเสนอเข้า ครม. เพื่อพิจารณามาหลายครั้งแล้ว ทำให้เกิดความล่าช้าในดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ซึ่งส่งผลให้รถโดยสาร (รถเมล์) ขสมก. ที่ให้บริการอยู่ปัจจุบัน 3,000 คัน มีสภาพเสื่อมโทรมลงทุกวัน รวมทั้งสัญญาเหมาซ่อม มีระยะเวลาเพียง 3 เดือน ทำให้คู่สัญญาผู้รับเหมาซ่อมไม่กล้าลงทุน ส่งผลให้การซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร อาจไม่เป็นไปตามสัญญา 

นอกจากนี้ ขสมก. อาจต้องมีการปลดระวางรถเก่าจำนวนมาก และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางขององค์การประมาณ 30 เส้นทาง และในบางเส้นทาง ขบ. ได้อนุญาตให้เอกชนเข้ามาเดินรถแทน ขสมก.แล้ว ส่งผลให้เส้นทางเดินรถของ ขสมก. ลดลง และประชาชนได้รับความเดือนร้อนที่บางเส้นทางอาจมีรถเมล์ให้บริการไม่เพียงพอได้ ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แผนฟื้นฟู (ฉบับปรับปรุง) ผ่านความเห็นชอบของ ครม. โดยเร็ว หาก ครม. ไม่ให้ความเห็นชอบ ขอให้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 ต่อไป

นายบุญมา กล่าวว่า สำหรับ มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.สำหรับดำเนินการตามกลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการฯ ดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. เร่งจัดทำรายละเอียดและดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการฯ กำหนดให้ ขสมก. จัดหารถโดยสารใหม่ (รถเมล์) รวม 3,000 คัน ดังนี้ ซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 489 คัน ซื้อรถเมล์ไฟฟ้า (อีวี) 25 คัน ซื้อรถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (ไฮบริด) 1,453 คัน เช่ารถไฮบริด 400 คัน เช่ารถเอ็นจีวี 300 คัน และปรับปรุงรถเก่า 323 คัน

ต่อมาองค์การได้จัดซื้อรถใหม่เอ็นจีวี 489 คัน คงเหลือ 2,188 คัน และซ่อมบำรุงรถเก่า 323 คัน ต่อมา ขสมก. ได้ขอปรับปรุงแผนฟื้นฟู ซึ่งมีสาระสำคัญแตกต่างจากแผนเดิม ประกอบด้วย 1.ขอเช่ารถเมล์ไฟฟ้า จากเอกชน 2,511 คัน 2.ขอจ้างเอกชนมาเดินรถจำนวน 1,500 คัน และ 3.จะจัดเก็บค่าโดยสาร 30 บาท/คน/วัน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง