ชิงเผาแก้ปัญหา "ไฟป่า-ฝุ่นควัน" จ.เชียงใหม่

ภูมิภาค
15 ธ.ค. 63
18:42
834
Logo Thai PBS
ชิงเผาแก้ปัญหา "ไฟป่า-ฝุ่นควัน" จ.เชียงใหม่
แม้ขณะนี้คุณภาพอากาศใน จ.เชียงใหม่และภาคเหนือยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเพื่อเฝ้าระวังแก้ปัญหา ซึ่งปีนี้ จ.เชียงใหม่ ปรับแผนแบ่งพื้นที่จัดการเชื้อเพลิงชิงเผา แทนการห้ามเผาเหมือนทุกปี ซึ่งทดลองใช้ปีนี้เป็นปีแรก

ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่ เริ่มมีฝุ่นปกคลุมบ้างแล้วแต่เนื่องจากยังมีลมพัดจึงทำให้คุณภาพอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยวันนี้ (15 ธ.ค.63) วัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

ส่วนมาตรการป้องกันปีนี้ จ.เชียงใหม่ ปรับแผนไม่มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่ขอความร่วมมือประชาชนและจัดแบ่งโซนเพื่อบริหารเชื้อเพลิงด้วยการชิงเผา แบ่งเป็นโซนใต้เริ่มดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. และโซนเหนือเดือนเดือน มี.ค. - เม.ย.รวมระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน

 

 

นายทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระบุว่า เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว แต่ภาครัฐต้องสร้างความเข้าใจใช้คนในชุมชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ทำงานเชิงรุก วางแผนให้รัดกุมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่ควบคุมได้ยาก

 

สำหรับรูปแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือการชิงเผาปีนี้ จ.เชียงใหม่ เตรียมดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 500,000 ไร่ ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้และจุดความร้อนซ้ำซากและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่า ส่วนคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่าทุกจังหวัดภาคเหนือค่าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่มีค่าฝุ่นสูงขึ้นใน จ.พะเยา จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง