เมืองนครปฐมพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.

ภูมิภาค
19 ธ.ค. 63
14:21
7,240
Logo Thai PBS
เมืองนครปฐมพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.
กรรมการประจำหน่วยทยอยเดินทางมารับอุปกรณ์เลือกตั้งนายกอบจ.ในพื้นที่ 7 อำเภอ จ.นครปฐม

วันนี้ (19 ธ.ค.63) กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม กระจายอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้กำหนดให้แต่ละอำเภอในจังหวัดนครปฐม รวม 7 อำเภอ รับผิดชอบกระจายอุปกรณ์การเลือกตั้งจากที่ว่าการอำเภอต่างๆ ไปยังหน่วยเลือกตั้ง โดยมีกรรมการประจำหน่วยทยอยเดินทางมารับ ท่ามกลางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำหนดช่วงเวลารับอุปกรณ์แยกตามเขตเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.00 น.เพื่อลดความแออัด

นอกจากนี้ทางจังหวัดนครปฐมยังได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของ กกต.เน้นอำนวยความสะดวกประชาชน ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างให้เพียงพอรองรับการลงคะแนนของประชาชน และการนับคะแนนที่หน่วยให้เกิดความชัดเจน ป้องกันการร้องเรียนในภายหลังได้

สำหรับสนามเลือกตั้งนครปฐมเป็นพื้นที่การแข่งขันที่น่าสนใจ และแข่งขันสูง โดยเป็นการวัดพลังฐานเสียงระหว่างนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ บุตรชายคนโตของนายไชยา สะสมทรัพย์

นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หลายสมัยซึ่งได้นำทีมลงสมัครในนาม กลุ่มพลังแผ่นดิน และนายชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ที่่คาดหวังเจาะคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ยังมีนายวินัย วิจิตรโสภณ จากพรรคเพื่อไทย อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ที่พรรคถูกยุบ นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตรอบ และพ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ ผู้สมัครอิสระ

ส่วนการเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีจำนวนทั้งสิ้น 30 เขต โดยประชาชนจะได้บัตรลงคะแนน 2 ใบ สำหรับเลือกนายก อบจ.และสมาชิก อบจ. ซึ่งตามขั้นตอนของ กกต.จะนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยก่อนจะส่งมารวมที่ อบจ นครปฐม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง