ศบค.มท.จัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า เสริมทัพผู้ว่าฯ สกัด COVID-19

สังคม
25 ธ.ค. 63
17:39
293
Logo Thai PBS
ศบค.มท.จัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า เสริมทัพผู้ว่าฯ สกัด COVID-19
ประธาน ศบค.มท.มีคำสั่งให้จัดตั้ง ศบค.มท.ส่วนหน้า สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันนี้ (25 ธ.ค.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดใหม่ของ COVID-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และมีการแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ติดต่อหรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ อย่างใกล้ชิด

จัดตั้ง ศบค.มท.ส่วนหน้า ดูแลในพื้นที่เสี่ยง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธาน ศบค.มท. และหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ในพื้นที่ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" หรือ "พื้นที่ควบคุม"

โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยรองอธิบดีจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเลขานุการร่วม

โดย ศบค.มท.ส่วนหน้า ทำหน้าที่สนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใน "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และ "พื้นที่ควบคุม"  ได้แก่ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ที่อาจถูกกำหนดเป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และ "พื้นที่ควบคุม"

เสริมกำลังข้าราชการเคยทำงาน "สมุทรสาคร"

สำหรับองค์ประกอบใน ศบค.มท.ส่วนหน้า เป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในพื้นที่ และมีความคุ้นเคยในเชิงพื้นที่ เข้าใจกลไกระบบการทำงาน และงานมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดี อาทิ นายสมคิด จันทมฤก เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงนายพิริยะ ฉันทดิลก เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายวุฒิพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมาก่อน และมีคำสั่งโยกย้ายนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรีมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เคยดำรงตำแหน่งป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร

หวังสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรการ ศบค.

ทั้งนี้ การจัดตั้ง ศบค.มท.ส่วนหน้า และการแต่งตั้งข้าราชการในครั้งนี้ เป็นการเสริมกำลังและสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรการของ ศบค.ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทม์ไลน์ "บิ๊กไบค์ลันตา" แพทย์ชี้ 3 จังหวัดใต้ติดเชื้อ 10 คน

ปรับ 1,000 บาท แท็กซี่โก่งค่าโดยสาร อ้างราคาช่วง COVID-19

สกัด COVID-19 ปิดโรงเรียน 1,335 แห่ง ใน 23 จังหวัดทั่วไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง