การเมืองกับ COVID-19 "สุขภาพนำเสรีภาพ"

การเมือง
29 ธ.ค. 63
15:50
126
Logo Thai PBS
การเมืองกับ COVID-19 "สุขภาพนำเสรีภาพ"
"สุขภาพนำเสรีภาพ" คือหลักการในการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมาตรการทั้งหมดที่บังคับใช้ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.และคณะแพทย์ ขณะที่องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทยเป็นประเทศต้นแบบของการควบคุมโรค แต่มุมการเมืองกลับเห็นต่างออกไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง