"คลัง" ปัดข่าวแจกเงิน 4,000 เยียวยาโควิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"คลัง" ปัดข่าวแจกเงิน 4,000 เยียวยาโควิด

เศรษฐกิจ
6 ม.ค. 64
18:28
5,468
Logo Thai PBS
"คลัง" ปัดข่าวแจกเงิน 4,000 เยียวยาโควิด
"คลัง" ปฏิเสธข่าวแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท แต่อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยา COVID-19 รอบใหม่ ระบุภาครัฐมีเงินเพียงพอดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (6 ม.ค.2564) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะมีมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 รอบใหม่ โดยจะแจกเงิน 4,000 บาทนั้น ไม่เป็นความจริง ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

ขณะนี้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่

โฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภาครัฐมีแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 จำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบาท

รวมถึงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 4.7 แสนล้านบาท และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ที่จะดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

COVID-19 ระบาดใหม่ อาจสูญเสีย 45,000 ล้านบาทใน 1 เดือน

ลดส่งเงินสมทบ 3 เดือน-เยียวยาว่างงานสุดวิสัยจ่ายครึ่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง