ขอนายกฯช่วยเหลือร้านนวดสปา หลังทยอยปิด 4พันแห่ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ขอนายกฯช่วยเหลือร้านนวดสปา หลังทยอยปิด 4พันแห่ง

สังคม
8 ม.ค. 64
13:16
615
Logo Thai PBS
ขอนายกฯช่วยเหลือร้านนวดสปา หลังทยอยปิด 4พันแห่ง
กลุ่มสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านนวดสปา หลังได้รับผลกระทบจากมาตรการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลถูกปิดไปแล้วกว่า 4,000 แห่ง

วันนี้ (8 ม.ค.64) กลุ่มสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 19 คน นำโดย นายสุกษม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวดสปา) จำนวน 12,000 แห่งและหมอนวด หรือผู้ให้บริการ 200,000 คนทั่วประเทศ เข้ายื่นหนังสือนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ศบค. ขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ

เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยตรง โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านนวดและร้านสปาได้รับผลกระทบตั้งแต่ปลายปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการสั่งปิดสถานประกอบการร้าน นวดร้านสปา แต่ค่าเช่าสถานที่ยังต้องจ่ายอยู่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพ และร้านสปาบางรายต้องปิดกิจการลงตั้งแต่ COVID-19 ระบาดในรอบแรก และปัจจุบันทยอยปิดตัวลงมากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ

ดังนั้นจึงขอรับการช่วยเหลือมายังนายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุญาตให้ร้านนวดเพื่อสุขภาพเปิดให้บริการได้เนื่องด้วยการนวดเพื่อสุขภาพเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนและประชาชนบางรายก็มีความจำเป็นที่ ต้องได้รับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการนวด โดยขอผ่อนปรนให้สามารถเปิดให้บริการนวดได้เฉพาะฝ่าเท้า ซึ่งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้มาตรฐานตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

 

กรณีนวดตัวให้ยกเว้นการนวดบริเวณส่วนบนของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวดสปา) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพแล้ว และได้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วสามารถนำใบอนุญาตที่ได้รับและยังไม่หมดอายุเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์และสามารถยื่นกู้เงินตามอัตราและเงื่อนไขในการช่วยเหลือเยียวยาได้กับธนาคารตามที่ทางรัฐบาลกำหนด โดยสามารถกู้ Soft Loan เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ตามขนาดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่

และขอให้บรรจุร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านสปา เข้าร่วมโครงการจ่ายคนละครึ่งได้ เพื่อช่วยให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากร้านนวดเพื่อสุขภาพและร้านสปาเป็นร้านที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข และได้มีการชำระค่าธรรมเนียมเข้าภาครัฐอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และขอให้รัฐบาลมีมาตรการในการให้ผู้ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการ ลดค่าเช่า หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ในช่วงที่มีการประกาศสั่งปิดสถานประกอบการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง