เร่งทำความสะอาด ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้มแยกผู้ติดเชื้อ-กำลังพลปกติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เร่งทำความสะอาด ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้มแยกผู้ติดเชื้อ-กำลังพลปกติ

สังคม
12 ม.ค. 64
16:35
174
Logo Thai PBS
เร่งทำความสะอาด ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้มแยกผู้ติดเชื้อ-กำลังพลปกติ
กองเรือยุทธการ เผยแยกกำลังพลออกชัดเจน ผู้ติดเชื้อ 2 นาย ผู้มีความเสี่ยงสูง 9 นาย กำลังพลที่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสูง 201 นาย กักตัวสังเกตอาการถึง 25 ม.ค. ส่วนผู้ที่กักตัวที่เรือ 60 นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ พร้อมเร่งทำความสะอาดเรือทั้งลำ

วันนี้ (12 ม.ค.2564) กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ เปิดเผยว่า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดทีมสอบสวนและควบคุมโรค ร่วมกับกองเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และนำผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเข้ารับการกักกัน และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยได้แบ่งกำลังพลเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.ผู้ที่กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ จำนวน 210 นาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.1 กำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จำนวน 9 นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง 10-24 ม.ค.2564 ได้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ

 

1.2 กำลังพลกลุ่มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 201 นาย กักตัวที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ สังเกตอาการระหว่าง 11-25 ม.ค.2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันที่ 11 ม.ค.2564 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจให้ครบทุกนาย

2.ผู้ที่กักตัวที่เรือ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ จำนวน 60 นาย ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันที่ 11 ม.ค.2564 เรียบร้อย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนยังคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ

 

3.ผู้ที่กักตัวที่บ้าน (ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในห้วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้) จำนวน 17 นาย

ทั้งนี้ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบนโยบายในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งในส่วนกองบัญชาการ (หน่วยที่อยู่บนบก) และในเรือหลวงทั้งหมดของกองเรือยุทธการ (หน่วยเรือ) โดยเรือหลวงจักรีนฤเบศร ยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) อย่างเข้มงวด ตามมาตรการดังนี้

1.กำหนดช่องทางขึ้นลงเรือ และต้องผ่านจุดคัดกรอง ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องไม่เกิน 37.5 องศา, ล้างมือด้วยสบู่ หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์, ล้างพื้นรองเท้าโดยต้องเหยียบบนถาดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ

 

2.เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตามมาตรการ Social Distancing 3.สวมแมสค์ตลอดเวลาบนเรือ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายในเรือ 4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าภายในตัวเรือ โดยติดตั้งจุดพ่นแอลกอฮอล์ที่หน้าประตูก่อนเข้าภายในตัวเรือของเรือ เพื่อไม่ให้เชื้อติดมือในระหว่างการเปิดประตู

5.ห้องพักผ่อนติดตั้งจุดพ่นแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับทางเข้าเรือหรือที่จุดคัดกรองเพื่อให้กำลังพลมีความสะดวกในการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ 6.รายงานตนเองผ่าน Google Form เพื่อบันทึก Time line ของกำลังพลเรือทุกวัน วันละ 1 ครั้ง 7.จัดให้การรับประทานอาหารสำหรับชุดคนเดียว งดรับประทานอาหารร่วมสำรับกับผู้อื่น

 

8.จัดประกอบเลี้ยงอาหารแบบจานเดียวและต้องปรุงสุกผ่านความร้อน เพื่อปลอดเชื้อ 9.ทำความสะอาดภายในตัวเรือทุกๆ 15 วัน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 10.ทำสะอาดฆ่าเชื้อห้องครัว ห้องอาหารทุกวัน 11.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พื้นที่แถวและพื้นที่คัดกรองทุกวัน 12.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อมือจับประตูทุกๆ 3 ชั่วโมง 13.อบรมและให้ความรู้ต่อกำลังพลอย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้อันตรายจากการแพร่ระบาดในวงกว้าง ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันตนเอง

 

14.รวบรวมข้อมูลและทำแผนรองรับกำลังพลที่อาจต้องถูกกักตัวเอง และการส่งกำลังบำรุงให้กับกำลังพลให้สามารถผ่านช่วงเวลาดังกล่าวได้ 15.ดำเนินการมาตรการ Social Distancing เข้มข้นขึ้น โดยนำของใช้ส่วนตัวมาจากบ้าน เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ/ขวดน้ำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง