กกต.สั่งเลือกตั้ง "นายกฯ-สมาชิก อบจ." ใหม่ ใน 18 จังหวัด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.สั่งเลือกตั้ง "นายกฯ-สมาชิก อบจ." ใหม่ ใน 18 จังหวัด

การเมือง
22 ม.ค. 64
18:46
47,654
Logo Thai PBS
กกต.สั่งเลือกตั้ง "นายกฯ-สมาชิก อบจ." ใหม่ ใน 18 จังหวัด
กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. 46 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งนายก อบจ. น 15 หน่วย และการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ. อีก 3 หน่วยเลือกตั้ง ให้เลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.2564

วันนี้ (22 ม.ค.2564) ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 นั้น วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 44 หน่วยเลือกตั้ง และลงคะแนนใหม่การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 15 หน่วย ในพื้นที่ 18 จังหวัด

อ้างอิง ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด

ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.สมุทรปราการ จ.อ่างทอง จ.พังงา จ.ชุมพร จ.นราธิวาส จ.นครศรีธรรมราช จ.ลพบุรี จ.นครสวรรค์ จ.สระแก้ว จ.ระยอง จ.กาฬสินธุ์ จ.นครพนม จ.ยโสธร จ.อุตรดิตถ์ จ.อุดรธานี และ จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้สามารถติดตามหรือสอบถมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง mwectgoth Application Smart Vote

นอกจากนี้มีรายงานว่า สาเหตุเกิดจากมีบางหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกรณีที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแจกบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กกต.จึงสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนของผลคะแนนเลือกตั้งในทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 90,000 กว่าหน่วย

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง