อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมฟรีให้ผู้สอนภาษาเกาหลีในไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมฟรีให้ผู้สอนภาษาเกาหลีในไทย

สังคม
8 ก.พ. 64
15:19
721
Logo Thai PBS
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมฟรีให้ผู้สอนภาษาเกาหลีในไทย
สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรฯ จุฬาฯ เปิดอบรมผู้สอนภาษาเกาหลีในไทย หวังผปลิตให้เพียงพอความต้องการของโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดอบรมผู้สอนภาษาเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า การเรียนการสอนภาษาเกาหลีนั้น ไม่เพียงเฉพาะแต่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น การศึกษาภาษาเกาหลีในปัจจุบัน ได้พัฒนาไปสู่ระดับการศึกษาภาคบังคับอย่างเป็นระบบ

ที่สำคัญคือการพัฒนาข้อสอบภาษาเกาหลี อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (PAT 7.7) ทำให้มีผู้เรียนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาเกาหลี 165 แห่ง มีนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี 54,905 คน นับเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลก สวนทางกับจำนวนครูผู้สอนที่ยังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน

 

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสอนภาษาเกาหลี จึงริเริ่มหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทยขึ้น

โดยมุ่งเน้นการผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย

ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) และมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2 แห่งที่ได้จัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับหลักสูตรนี้ จะอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นครู เสริมสร้างความสามารถของครู และผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นครูสอนภาษาเกาหลีในด้านต่าง ๆ

 

ไม่ว่า จะเป็นความรู้ทางด้านการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี ภาษาศาสตร์ทั่วไปกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ วัฒนธรรมเกาหลี เกาหลีศึกษา ทฤษฎีการสอน การฝึกสอน เป็นต้น

รวมระยะเวลาอบรม 200 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.-25 เม.ย.ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับอบรมจำนวน 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผู้เข้าร่วมอบรมที่มีผลการประเมินดีเยี่ยมจะได้รับทุนการสนับสนุนเต็มจำนวนให้เดินทางไปอบรมเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเวลา 1 สัปดาห์อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง