มท.ไม่ให้ อปท.จัดซื้อวัคซีน COVID-19 ระยะแรกโดยตรง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มท.ไม่ให้ อปท.จัดซื้อวัคซีน COVID-19 ระยะแรกโดยตรง

สังคม
9 ก.พ. 64
11:21
1,265
Logo Thai PBS
มท.ไม่ให้ อปท.จัดซื้อวัคซีน COVID-19 ระยะแรกโดยตรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ย้ำระยะแรกยังไม่อนุญาตให้ อปท.จัดหาโดยตรง เนื่องจากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและวัคซีนมีปริมาณจำกัด

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในช่วงการแพร่ระบาดซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนมีจำนวนจำกัด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เตรียมจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้รับทราบและเข้าใจว่า

ในระยะแรกนี้ ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน และกระจายวัคซีนตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน จึงไม่สามารถให้ภาคเอกชน หรือ อปท. จัดซื้อกับผู้ผลิตวัดชีนได้โดยตรง

ดังนั้น ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกพื้นที่ แจ้งให้ อปท. และภาคเอกชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง