เปิดตัวละครในขบวนการ เครือข่าย “ค่าขนม” ถนนยางพารา 40 ล้าน (EP.2) | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดตัวละครในขบวนการ เครือข่าย “ค่าขนม” ถนนยางพารา 40 ล้าน (EP.2)

สังคม
13 มี.ค. 64
13:10
1,251
Logo Thai PBS
เปิดตัวละครในขบวนการ เครือข่าย “ค่าขนม” ถนนยางพารา 40 ล้าน (EP.2)

ความเดิม EP.1 : เปิดขบวนการแบ่ง “ค่าขนม” จากโครงการถนนยางพารา (EP.1)

เปิดหลักฐานขบวนการเรียกเก็บเงินสินบน เป็น “ค่าขนม” ที่ผู้บริหารเทศบาลแห่งหนึ่ง เรียกเงินจากผู้รับเหมา เพื่อแลกกับงานโครงการถนนยางพารา (พาราซอยล์ซีเมนต์) ซึ่งเป็นโครงการจากการแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 ของกรมฯ หนึ่ง ในกระทรวงมหาดไทย มีงบประมาณ 1,800 ล้านบาท

ตัวละครที่ 1 : ผู้บริหาร ระดับ 10 : ทำหน้าที่อนุมัติการใช้งบประมาณ 1,800 ล้านบาท เพื่อนำไปทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ อ้างว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

ตัวละคร ที่ 2 : ตัวละครสำคัญของเรื่องทั้งหมด เป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลระดับปลัดเทศบาล แต่ทำหน้าที่รักษาการผู้บริหารเทศบาลตำบล ปัจจุบันย้ายออกจากจังหวัดในภาคอีสาน มาดำรงตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกัน ในจังหวัดแถบปริมณฑล

- ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมกับบริษัทผู้รับเหมา
- ทำหน้าที่ เรียกเงินค่าตอบแทน (สินบน-ค่าขนม) จากผู้รับเหมา ในอัตราร้อยละ 15 จากงบประมาณรายโครงการ
- มีธุรกิจด้านการเงิน ในจังหวัดภาคอีสาน
- มีบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารที่มีใบรับรองผลิตภัณฑ์น้ำยาง เพื่อนำไปผสมทำถนนยางพาราซอยล์

บุคคลนี้และคนในครอบครัว มีชื่อและเชื่อมโยง ในบริษัทที่จำหน่ายน้ำยาง ถึง 3 บริษัท และเมื่อปี 2562 มีเพียง 3 บริษัทนี้เท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ขายน้ำยางพารา เพื่อนำไปผสมทำถนนพาราซอยล์

นั่นหมายความว่า ผู้บริหารเทศบาล เป็นทั้งคนขายน้ำยางพารา ที่ได้รับการรับรองทำถนน เป็นผู้เรียกรับ ค่าขนม และเป็นตัวเชื่อมไปถึงผู้บริหาร ระดับ 10 (ตัวละคร ที่ 1 ) ซึ่งเป็นคนอนุมัติงบประมาณ และโครงการไปยังจังหวัดต่างๆ

เห็นแบบนี้ เราก็เห็นภาพได้ชัดว่า ทำเป็นขบวนการอย่างไร

หมายเหตุ : มีคดีที่ผู้ประกอบการขายน้ำยางพารา ฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตฯ เพราะสงสัยการล็อคสเปคให้ถนนยางพารา ต้องซื้อน้ำยางจาก 3 บริษัท ที่กล่าวไปเท่านั้น ซึ่งทำให้มีส่วนต่างจากการกำหนดราคาสูงกว่ารายอื่น และกำหนดค่าขนส่ง เพื่อให้มีส่วนต่างกำไรมากขึ้น

ตัวละคร ที่ 3 เจ้าของบัญชีรับโอนเงิน : บุคคลที่ 3 เป็นคนในครอบครัวเดียวกับตัวละครที่ 2
- มีชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการเงินในภาคอีสาน
- มีชื่อในบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำยางพารา ที่ได้รับการรับรอง
- เป็นเจ้าของบัญชี ที่ผู้รับเหมาโอนเงินไปหลายครั้ง

ตัวละคร ที่ 4 คนในครอบครัวตัวละครบางคน กำลังมีชื่อเสียงและติดอันดับสถานะความร่ำรวย มีข้อมูลที่รอการตรวจสอบด้วยว่า ตัวละครที่ 4 และตัวละครที่ 2 มีความสนิทสนมกันอย่างไร หรือสนิทสนมกันหรือไม่

เพราะหากข้อมูลผู้รับเหมาถูกต้อง ว่า ส่วนแบ่ง “ค่าขนม” ถูกแบ่ง ให้ผู้บริหารกรมฯ ร้อยละ 10 ผู้บริหารเทศบาล ได้รับร้อยละ 2 และอีกร้อยละ 3 แบ่งให้ทีมงาน ส่วนแบ่งร้อยละ 10 อาจถูกนำไปร่วมลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทาง

อ่านต่อ

แผนตัดตอน “ค่าขนม” 40 ล้าน ! (โครงการถนนยางพารา) (EP.3)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง