รมว.ดิจิทัลคนใหม่ร่วมประชุมกับบอร์ดดีอีครั้งแรก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รมว.ดิจิทัลคนใหม่ร่วมประชุมกับบอร์ดดีอีครั้งแรก

การเมือง
29 มี.ค. 64
12:35
411
Logo Thai PBS
รมว.ดิจิทัลคนใหม่ร่วมประชุมกับบอร์ดดีอีครั้งแรก
"ชัยวุฒิ" ปฏิบัติหน้าที่ รมว.ดีอีเอส วันแรก ร่วมประชุมกองทุนดีอีพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

วันนี้ (29 มี.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 1/2564

มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมประชุมเป็นครั้งแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับสนับสนุนโครงการที่เข้าเกณฑ์ตามกรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนประจำปี 2564 ตามกรอบนโยบายการให้ทุนไว้ 6 ด้าน ได้แก่ การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล, ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสาธารณสุข 

เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล, เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต,  สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ และ โครงการตามนโยบายเร่งด่วนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 

นอกจากนี้ ยังพิจารณาเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจัดสรรประโยชน์และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ยังได้อนุมัติให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง