กรมวิทย์ฯ รับรองวัคซีน Sinovac 8 แสนโดส | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมวิทย์ฯ รับรองวัคซีน Sinovac 8 แสนโดส

สังคม
30 มี.ค. 64
12:09
1,908
Logo Thai PBS
กรมวิทย์ฯ รับรองวัคซีน Sinovac 8 แสนโดส
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุวัคซีน COVID-19 ของซิโนแวค ล็อต 2 จำนวน 2 รุ่นการผลิตรวม 800,000 โดส ผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิตแล้ว เตรียมฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (30 มี.ค.2564) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีน CoronaVac ที่นำเข้ามาจากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน ล็อต 2 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มี.ค. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างวัคซีนดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มี.ค. จำนวน 2 รุ่นการผลิต และได้เริ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโดยห้องปฏิบัติการทันที

พบว่า ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับของการทดสอบทุกรายการ แต่เนื่องจากกระบวนการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนต้องพิจารณาข้อมูลสรุปการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้มั่นใจว่าวัคซีนนั้นมีกระบวนการผลิตตั้งแต่เชื้อตั้งต้น จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาต และมีคุณภาพตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงต้องรอข้อมูลดังกล่าว

 

นพ.ศุภกิจ ระบุอีกว่า ผู้ผลิตได้ส่งใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัคซีน (Certificate of Analysis) และ (Summary Production Protocol) มาในวันที่ 30 มี.ค. และจากการพิจารณาเอกสารข้อมูลของวัคซีนทั้ง 2 รุ่นการผลิต พบว่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีคุณภาพตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และเมื่อมีการขนส่งมายังประเทศไทย ได้ตรวจสอบกระบวนการขนส่งมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีน CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิตที่แจ้งการนำเข้ามารวมกันจำนวน 800,000 โดส เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง