ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.สอบ นายกฯ ปมบริหารสถานการณ์ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.สอบ นายกฯ ปมบริหารสถานการณ์ COVID-19

การเมือง
13 พ.ค. 64
13:26
187
Logo Thai PBS
ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.สอบ นายกฯ ปมบริหารสถานการณ์ COVID-19
ฝ่ายค้านยื่น ยื่น ป.ป.ช.สอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่มิชอบฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

วันนี้ ( 13 พ.ค.2564) พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง, นายชัยธวัช ตุลาธน, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, นายวิรัตน์ วรศสิริน, นพ.เรวัต วิศรุตเวช, นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และนายนิคม บุญวิเศษ ร่วมยื่นหนังสือถึงประธาน ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็น กรณีร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า มีพฤติการณ์จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายฉบับหลายมาตรา ทั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งส่อไปในทางทุจริตและปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 ที่ไม่ท่วงทันต่อสถานการณ์ และปมคลัสเตอร์ COVID-19 ที่มีปัญหามาจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสนามมวยลุมพินี ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร และสถานบันเทิงย่านทองหล่อ และระบุถึงปัญหาการจัดการหน้ากากอนามัยที่มีการทุจริต รวมถึงความล้มเหลวในการเยียวยาประชาชน ก่อนจะเรียกร้องให้รัฐบาลไปรณรงค์การฉีดวัคซีนของประชาชนเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า มีหลายสิ่งที่รัฐบาลสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ ทั้งการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน การจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 และการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะสามารถได้รับการรักษาที่ท่วงทันจากยาและเวชภัณฑ์ที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมไว้ หากพบว่าประชาชนติด COVID-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความบกพร่อง ความไม่จริงใจและไม่จงใจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จนทำให้ประชาชนได้ความเดือดร้อน ก่อนจะตั้งคำถามถึงคลัสเตอร์ติด COVID-19 ในเรือนจำหญิงใน กทม.ที่เชื่อว่าจะเป็นการติดเชื้อมาก่อนระยะหนึ่งแล้วและเกิดการระบาดในเรือนจำ

ทั้งนี้ กฎหมายที่ฝ่ายค้านอ้างถึงนายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนกระทำการขัดต่อกฎหมาย ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 26, 47, 53, 55, 62, 164, 234 และในมาตรา 235 พระราชบัญญัติโรคติดต่อปี พ.ศ.2558, พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนปี พ.ศ.2520, พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี พ.ศ.2561ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1), (2) และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง