เปิด 5 กระทรวงรับจัดสรรงบสูงสุด ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิด 5 กระทรวงรับจัดสรรงบสูงสุด ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65

การเมือง
17 พ.ค. 64
17:46
571
Logo Thai PBS
เปิด 5 กระทรวงรับจัดสรรงบสูงสุด ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65
สำนักงบประมาณเผยแพร่ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 64 ร้อยละ 5.66 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบมากสุด 332,398 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24,000 ล้านบาท ขณะที่ประธานรัฐสภา เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.นี้

วันนี้ (17 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.2564 ซึ่งเป็นการพิจารณาวาระแรก หรือวาระรับหลักการ ก่อนจะตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาต่อไป

สำหรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 5.66 โดยตั้งงบกลาง 517,047.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 43,568.9 ล้าทบาท หรือร้อยละ 7.1 ซึ่งในงบกลางตั้งรายจ่าย 11 ส่วนงาน ได้แก่

 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและการต้อนรับประมุขต่างประเทศ 800 ล้านบาท
 2. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5,000 ล้านบาท
 3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300 ล้านบาท
 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 74,000 ล้านบาท
 5. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 500 ล้านบาท
 6. เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 4,360 ล้านบาท
 7. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 310,600 ล้านบาท
 8. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 11,547 ล้านบาท
 9. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 570 ล้านบาท
 10. เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ 72,370 ล้านบาท
 11. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 89,000 ล้านบาท

5 กระทรวงรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสูงสุด 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 332,398.6 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรลดลงจากปีก่อน 24,000 ล้านบาท
 2. กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 17,000 ล้านบาท
 3. กระทรวงการคลัง วงเงิน 273,941.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,500 ล้านบาท
 4. กระทรวงกลาโหม วงเงิน 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 11,000 ล้านบาท
 5. กระทรวงคมนาคม วงเงิน 175,858.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 14,000 ล้านบาท


นอกจากนี้ งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 122,729.9 ล้านบาท หน่วยงานของรัฐสภาจัดสรรงบประมาณ 8,208 ล้านบาท หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 18,468.6 ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78,305 ล้านบาท ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.4 ล้านบาท ส่วนรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978.6 ล้านบาท


กระทรวงกลาโหมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 203,282 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณของกองทัพบก 99,376.8 ล้านบาท กองทัพเรือ 41,307.4 ล้านบาท กองทัพอากาศ 38,404.8 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 14,580.1 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,197.2 ล้านบาท และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 415.7 ล้านบาท


ทั้งนี้ งบประมาณภาระผูกพันธ์ข้ามปีในงบประมาณปี 2565 มีจำนวนวงเงินทั้งสิ้น 1,104,139 ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพันรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 108,421 ล้านบาท และเป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วก่อนปีงบประมาณ 2565 จำนวน 995,718 ล้านบาท

อ่านฉบับเต็ม งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง