ACT เรียกร้องนายกฯ แก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ACT เรียกร้องนายกฯ แก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ใหม่

การเมือง
20 พ.ค. 64
16:11
176
Logo Thai PBS
ACT เรียกร้องนายกฯ แก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ใหม่
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ใหม่ เสนอให้ใช้ร่างของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือตั้งคณะกรรมการจัดทำขึ้นใหม่ มีตัวแทนประชาชนและสื่อมวลชนร่วม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

วันนี้ (20 พ.ค.2564) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศย้ำต่อสาธารณชนให้ “การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ”

ซึ่งนโยบายนี้จะสำเร็จได้ จำต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แล้ว

แต่มีเสียงคัดค้านจากสังคมว่าแนวทางที่รัฐบาลเสนอนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ขัดกับแผนการปฏิรูปประเทศฯ และหลักสากล จนน่าเป็นห่วงว่าจะยิ่งทำให้ปัญหาความไม่โปร่งใสในภาครัฐกลับเลวร้ายลงกว่าเดิม

จัดเตรียมร่างกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมไว้แล้ว

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นด้วยว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ ตามข้อเรียกร้องจากองค์กรสื่อมวลชน นักวิชาการ และภาคประชาชน

ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาจัดเตรียมร่างกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมไว้แล้ว โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

ACT ชง 2 ข้อเสนอ ต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน

แต่ทั้งหมดกลับไม่ถูกนำมาใช้โดยไม่ทราบสาเหตุ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเป็นตัวแทนสังคมเรียนเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. ควรนำร่างกฎหมายที่จัดทำไว้โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาใช้ หรือตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายขึ้นใหม่โดยมีตัวแทนจากประชาชน สื่อมวลชน และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่สังคมยอมรับร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสังคม

2. กฎหมายฉบับใหม่ต้องเคร่งครัดตามหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ล้วนเห็นสอดคล้องกันแล้ว

ในตอนท้ายของจดหมายเปิดผนึก ยังระบุด้วยว่า วันนี้การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันและการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ จะเป็นอย่างไร คงขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรี ด้วยหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง