ตรวจเชิงรุก "ภิกษุ-สามเณร" วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตรวจเชิงรุก "ภิกษุ-สามเณร" วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี

สังคม
11 ส.ค. 64
13:35
438
Logo Thai PBS
ตรวจเชิงรุก "ภิกษุ-สามเณร" วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
สปสช. ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 พระภิกษุ สามเณร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี หากพบเชื้อพร้อมส่งเข้าระบบ Home Isolation

วันนี้ (11 ส.ค.2564) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุกแก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หากตรวจพบว่าติดเชื้อจะส่งเข้ารักษาตัวแบบ home isolation

พระภิกษุ สามเณร ทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงเช้า หากพระสงฆ์และสามเณรที่คัดกรองแล้วมีผลเป็นบวก เป็นกลุ่มอาการสีเขียว และได้รับการประเมินว่าสภาพกุฎิ หรือสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม สามารถทำการรักษาตัวผ่านระบบ home isolation ได้ หากไม่เข้าเกณฑ์จะส่งไปรักษาต่อด้วยระบบ Community isolation กรณีที่ตรวจพบว่าเริ่มแสดงอาการจะจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อป้องกันไม่ให้อาการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง

 

สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ 500 คน โดยมีการประเมินเผื่อไว้ในกรณีที่มีพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนนอกพื้นที่จะเข้ามาตรวจด้วย 

นอกจากพระภิกษุและสามเณรแล้ว เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการตรวจด้วย หากพบผลตรวจเป็นบวกและอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว ที่อาศัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด สามารถเข้ารักษาด้วยระบบ home isolation ได้ทันที ประชาชนนอกพื้นที่จะประสานสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อส่งตัวเข้ารักษาตามระบบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง