เช็ก 14 จุดตรวจ RT-PCR ซ้ำ หลังผล ATK เป็นบวก

สังคม
12 ส.ค. 64
14:34
14,684
Logo Thai PBS
เช็ก 14 จุดตรวจ RT-PCR ซ้ำ หลังผล ATK เป็นบวก
กทม.ตั้ง 14 จุดตรวจ RT-PCR ยืนยันให้ผู้มีผล Antigen Test Kit เป็นบวก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องโทรศัพท์นัดล่วงหน้า ไม่รับวอล์กอิน

วันที่ 11 ส.ค.2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการตรวจยืนยันผล COVID-19 หลังจากตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง หรือรับบริการตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) แล้วพบว่าผลเป็นบวก ถือเป็นผู้ป่วยเข้าข่าย ซึ่งผลที่ได้ยังไม่ 100% สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่จุดบริการของกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงในการแพร่ระบาด จึงขอให้โทรศัพท์นัดหมายวันเวลาเข้ารับการตรวจล่วงหน้ากับจุดที่ต้องการไปตรวจ (ไม่รับ walk in) เมื่อได้รับนัดหมายแล้วให้นำใบผลตรวจ COVID-19 ด้วย ATK หรือรูปถ่าย ATK self test คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดง เพื่อขอตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ได้ที่จุดตรวจ 14 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับจุดตรวจ RT-PCR ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร 2.ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 3.วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 4.วัดสุทธิวราราม เขตสาทร 5.วัดไทร เขตบางคอแหลม 6.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก เขตหนองจอก 7.ร้านจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง 8.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง เขตสะพานสูง 9.อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สำนักการระบายน้ำ เขตประเวศ 10.วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย 11.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 12.จุดตรวจใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธน) เขตคลองสาน 13.โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางแค และ 14.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ การให้บริการตรวจหาเชื้อดังกล่าวเป็นการโทรนัดหมายล่วงหน้าสำหรับประชาชนที่มีผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่เป็นบวกเท่านั้น โดยขอความร่วมมือให้งดการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง