ตรวจ ATK ผลเป็นบวกเพิ่ม 7,210 คน สะสม 45,613 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตรวจ ATK ผลเป็นบวกเพิ่ม 7,210 คน สะสม 45,613 คน

สังคม
18 ส.ค. 64
09:19
2,646
Logo Thai PBS
ตรวจ ATK ผลเป็นบวกเพิ่ม 7,210 คน สะสม 45,613 คน
กรมควบคุมโรค เผยผลตรวจ Antigen Test Kit เป็นบวกเพิ่ม 7,210 คน สะสม 45,613 คน ขณะที่ สปสช.รายงานภาพรวมผู้ป่วย COVID-19 ในกรุงเทพฯ เข้าสู่บริการ Home Isolation แล้ว 77,303 คน

วันนี้ (18 ส.ค.2564) กรมควบคุมโรค รายงานยอดการติดเชื้อเข้าข่าย/Antigen Test Kit (ATK) ผลเป็นบวกเพิ่ม 7,210 คน ยอดสะสม 45,613 คน

 

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่เป็นการติดจากคนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัว โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเราหรือคนรอบตัวติดเชื้อหรือไม่ ดังนั้นทุกคนจึงต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุด (Universal Prevention) โดยไม่ทำกิจกรรมรวมกลุ่ม แยกกินอาหารคนเดียว ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นแม้ในบ้าน เพื่อลดโอกาสรับเชื้อและแพร่เชื้อให้คนอื่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรคอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือกลุ่ม 608 ขอให้มารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและเสียชีวิต

นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานภาพรวมการนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่บริการ Home Isolation ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนเคสสะสม 77,303 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี จำนวน 13,794 คน ในจำนวนนี้ยังรอหน่วยที่รับดูแลผู้ป่วยตอบรับ จำนวน 2,571 คน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียชีวิตสูงสุด 312 คน ติด COVID-19 เพิ่ม 20,515 คน 

ศบค.แจงไม่รวมยอดตรวจ ATK ในเคสติดโควิดรายวัน 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง