ครม.ไฟเขียวขอรับวัคซีนแอสตราฯ 4.7 แสนโดสจากเกาหลีใต้

สังคม
12 ต.ค. 64
15:34
3,215
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวขอรับวัคซีนแอสตราฯ 4.7 แสนโดสจากเกาหลีใต้
ครม.เห็นชอบขอรับการสนับสนุนวัคซีนแอสตราเซเนกาจากสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 470,000 โดส พร้อมเห็นชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย พร้อมเพิ่มรายการและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้ายประมาณ 98 รายการ

วันนี้ (12 ต.ค.2564) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า ครม.เห็นชอบขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 470,000 โดส โดย ครม.ได้เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreements ระหว่างเกาหลีกับไทย และร่างไตรภาคีระหว่างเกาหลี-ไทย-บริษัท แอสตราเซเนกา


ในส่วนการบริจาควัคซีนเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลไทยเพื่อให้ครอบคลุมคนไทยทุกกลุ่ม รวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในไทย และสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศด้วย

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์ คือการเพิ่มรายการและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้ายประมาณ 98 รายการ เช่น เพิ่มค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR ตรวจหาแอนติบอดี้ ให้ค่าบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิต มีค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์และพยาบาลที่ทำโดยวิธีการออนไลน์ เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง