“สมเด็จช่วง” วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 96 ปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“สมเด็จช่วง” วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 96 ปี

สังคม
9 ธ.ค. 64
09:26
6,257
Logo Thai PBS
“สมเด็จช่วง” วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 96 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สมเด็จช่วง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ละสังขารอย่างสงบเมื่อเช้านี้ หลังอาพาธมาหลายปี

วันนี้ (9 ธ.ค.2564) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ประธานสมัชชามหาคณิสสร และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ถึงแก่มรณภาพแล้ว สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76 หลังจากอาพาธ และรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาเป็นเวลาหลายปี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ สมเด็จช่วง เคยดำรงตำแหน่งสูงสุด คือ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2468 ที่ จ.สมุทรปราการ บรรพชาเมื่ออายุได้ 14 ปี วันที่ 1 พ.ค.2482 ที่วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีพระครูศีลาภิรัต (ทอง) วัดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นอุปัชฌาย์

อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2488 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีพระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อครั้งเป็น พระครูสมณธรรมสมาทาน เป็นกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา "วรปุญฺโญ"

พ.ศ.2499 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พ.ศ.2508 เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เริ่มก่อตั้งสำนักเรียนวัดปากน้ำ จนมีชื่อเสียง ด้วยเป็นสำนักเรียนที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสนามสอบบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.5 ในภูมิภาค

สมเด็จช่วงมีความแตกฉานทางภาษาบาลี สามารถสนทนาภาษาบาลีได้ กระทั่งปี 2539 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี วันที่ 5 ธ.ค.2499
พ.ศ. 2505 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกภูสิต ธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรเวที นรสีห์ธรรมานุนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณ วิศาลปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ สุนทรวรนายก ดิลกธรรมนุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไพศาลหิตานุหิตวิธาน ปฏิภาณสุธรรมภาณี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารย์นิวิฐ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ด้านการปกครอง ท่านดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย คือ
พ.ศ.2495 เป็นเลขานุการสังฆนายก สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ)
พ.ศ.2499 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
พ.ศ.2500 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2507 เป็นรองเจ้าคณะภาค 3
พ.ศ.2508 เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
พ.ศ.2508-2516 เป็นเจ้าคณะภาค 3 รวม 2 สมัย
พ.ศ.2517-2528 เป็นเจ้าคณะภาค 17 รวม 3 สมัย
พ.ศ.2528-2537 เป็นเจ้าคณะภาค 7
พ.ศ.2532-2562 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ.2533-2548 เป็นกรรมการ พ.ศ.ป.
พ.ศ.2533-ปัจจุบัน เป็นกรรมการ ศ.ต.ภ.
พ.ศ.2537-2558 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พ.ศ.2548 เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ.2556 เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ.2557-2560 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ประธานสมัชชามหาคณิสสร

ขอบคุณภาพจากเพจ : โบราณนานมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง