ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดข้อมูล "โซโทรวิแมบ" ยารักษาโควิดสู้ "โอมิครอน"

สังคม
31 ธ.ค. 64
05:57
9,175
Logo Thai PBS
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดข้อมูล "โซโทรวิแมบ" ยารักษาโควิดสู้ "โอมิครอน"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดข้อมูล "โซโทรวิแมบ" (Sotrovimab) ยารักษา COVID-19 หลังพบการศึกษาระยะต้นมีประสิทธิภาพต้าน COVID-19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนด้วย

เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยข้อความเกี่ยวกับความหวังใหม่ในการสู้กับไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน Omicron (B.1.1.529) โดยระบุว่า จากผลการศึกษาระยะเริ่มต้นแสดงให้เห็นว่า ยารักษาโควิดที่ชื่อว่า โซโทรวิแมบ: Sotrovimab (VIR-7831) มีประสิทธิภาพในการต้าน COVID-19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงไวรัสกลายพันธุ์อย่างโอมิครอน โดยมีประสิทธิภาพต่อต้านการกลายพันธุ์ทั้งหมดในโปรตีนหนามของสายพันธุ์โอมิครอน แม้จะมีการกลายพันธุ์ถึง 37 จุดในโปรตีนหนามก็ตาม

การยับยั้งได้มุ่งไปที่โปรตีนหนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไวรัสที่จับกับเซลล์ในร่างกายของเรา และมีการเปลี่ยนแปลงค่าความไวของยาน้อยอยู่ในระดับที่ยาสามารถยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ Omicron (IC50) เท่ากับ 2.7 เท่าของสายพันธุ์ปกติ ข้อมูลไวรัสจำลองเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Sotrovimab (VIR-7831) ยังคงออกฤทธิ์ทำลายไวรัสในการกลายพันธุ์ของโอมิครอน ในแต่ละตำแหน่งที่ได้ทำการทดสอบแล้วทั้งหมด

การทดลองยังเปรียบเทียบการทำลายฤทธิ์ของไวรัสด้วย Sotrovimab (VIR-7831) ระหว่าง สายพันธุ์ดั้งเดิมกับไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน พบว่าความเข้มข้นของ Sotrovimab ที่ใช้ทำลายโอมิครอน ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ดั้งเดิม

MHRA อนุมัติใช้ในผู้ติดเชื้อเล็กน้อย-กลุ่มเสี่ยง

นอกเหนือจากนี้ ยังพบข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่อ้างอิงและเผยแพร่ผลการทดสอบความไวของ Sotrovimab กับโอมิครอนที่สนับสนุนว่า Sotrovimab มีความไวต่อสายพันธุ์ดังกล่าว ในขณะที่โมโนโคลนอล แอนติบอดี้อื่น ๆ มีความไวที่ลดลง

สำหรับ Sotrovimab ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการกลายพันธุ์ของไวรัส จากการทดลองพบว่า Sotrovimab ช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยหนักและการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางได้ร้อยละ 79 และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไม่ให้เชื้อแพร่สู่ปอดด้วย

หน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (MHRA) ของสหราชอาณาจักรได้อนุมัติ Sotrovimab ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Xevudy เพื่อใช้สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ขั้นเล็กน้อยถึงปานกลาง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการป่วยรุนแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการเกิดอาการป่วยรุนแรงของผู้ที่ได้รับเชื้อ COVID-19 และมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ซึ่ง MHRA แนะนำให้ใช้ยาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดหรือภายใน 5 วันหลังเริ่มมีอาการป่วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง