สภาการสื่อมวลชนฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติฯ นำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย

สังคม
10 ก.พ. 65
12:20
282
Logo Thai PBS
สภาการสื่อมวลชนฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติฯ นำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย
สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติฯ เรื่องการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย พร้อมปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ ที่มีอยู่เดิมอีก 2 เรื่องคือ แนวปฏิบัติฯ การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกีฬา

น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง ได้แก่ ร่างแนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย ที่คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อได้ยกร่างขึ้นใหม่ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2565 เป็นต้นไป แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย พ.ศ ๒๕๖๕

ส่วนอีก 2 แนวปฏิบัติ เป็นแนวปฏิบัติที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ยังเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยหยิบยกขึ้นแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชน ได้แก่ แนวปฏิบัติฯ การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์ แนวปฏิบัติฯ การป้องกันการรับอามิสสินจ้างและการขัดกันของผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกีฬา แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ทั้ง 2 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2565 เป็นต้นไป