อบจ.ชงจุฬาฯ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้ "พล.ต.ต.ปวีณ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อบจ.ชงจุฬาฯ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้ "พล.ต.ต.ปวีณ"

สังคม
21 ก.พ. 65
07:43
844
Logo Thai PBS
อบจ.ชงจุฬาฯ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้ "พล.ต.ต.ปวีณ"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ออกแถลงการณ์ เสนอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2565 คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิต (อบจ.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง เสนอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อทวงความยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ชาวโรงฮิญาอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ยอมจำนนต่ออิทธิพลหรือเกรงกลัวอำนาจนอกกฎหมาย แม้จะถูกคุกคามหรือถูกข่มขู่ทำอันตรายถึงชีวิต

ถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" อย่างแท้จริง จึงเป็นที่น่าเสียดายว่า บุคคลผู้เปี่ยมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรมเช่นนี้ กลับต้องถูกอิทธิพลและผู้มีอำนาจกลั่นแกล้ง จนถึงกับต้องลี้ภัยออกนอกมาตุภูมิของตน อีกทั้งยังไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆ ที่สมควรได้รับ

ตามเหตุแห่งพันธกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จึงควรมีส่วนร่วมในการเชิดชูเกี่ยรติของ พล.ต.ต.ปวีณ ด้วยการขอพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

โดยหากเปรียบเทียบกับผู้เคยได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก่อนหน้านี้แล้ว พล.ต.ต.ปวีณ ถือได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในด้านคุณวุฒิและคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง หรือความสามารถในการสืบสวนสอบสวนจนเป็นเหตุให้สามารถจับกุมผู้มีตำแหน่งระดับสูง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็ตาม

ทั้งนี้ หากพิจารณามติการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ การตัดสินใจมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า พล.ต.ต.ปวีณ ก็สมควรได้รับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ในการนี้ คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่า พล.ต.ต.ปวีณ สมควรได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พล.ต.ต.ปวีณ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมให้เชิดชูบุคคลที่กระทำความดีโดยสุจริตและไม่หวังสิ่งตอบแทน

ความดีอันเกิดจากเนื้อแท้แห่งตน ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ และแม้ต้องเผชิญความยากลำบากแห่งการกระทำความดี ก็หาได้หยุดกระทำความดีนั้น แต่กลับยิ่งเร่งรัดช่วยเหลือผู้คน จนต้องตกระกำลำบาก ดังเช่นที่ทุกคนทราบกันดี

นอกนั้นแล้วการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว ยังเป็นการประกาศถึงพันธกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนผู้กระทำความดีให้เป็นที่เชิดชูของสังคมต่อไป

คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดใจครั้งแรก! "พล.ต.ต.ปวีณ" คดีค้ามนุษย์-แต่ต้องลี้ภัย

"โรม" เปิดแผลเก่ากลางสภาฯ "ขบวนการค้ามนุษย์" ภาคใต้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง