ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันฉัตรมงคล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันฉัตรมงคล

Logo Thai PBS
ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันฉัตรมงคล
ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (4 พ.ค.2565) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2565 ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี


สำหรับการเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมครั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจัดระเบียบการเข้าออกโดยเว้นระยะห่าง เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี

ส่วนที่ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธี


นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร บริเวณชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง